Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Gesubsidieerde gemeenten

Vanaf 1 januari 2014 ontvangen 284 Vlaamse en Brusselse gemeenten, 2 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (Glabbeek-Bekkevoort en Ivebic (Schelle-Hemiksem)) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie een subsidie.
Overzicht gesubsidieerde gemeenten in 2014 met de toegekende subsidiebedragen (PDF)

Oudere subsidiegegevens

Aantal deelnemende gemeenten per provincie (stand van zaken op 01-01-2014)

Antwerpen Vlaams-Brabant Brussels Gewest Limburg Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen TOTAAL
Gemeenten 70 65 20* 44 65 64 328
Ingediende subsidieaanvraag 65 50 16 39 59 58 287
Aanvaarde subsidieaanvraag 65 50 16 39 59 58 287

* inclusief Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

De adresgegevens van de gemeenten die een subsidie krijgen voor het gemeentelijk cultuurbeleid vind je in de rubriek adressen.(stand van zaken op 01.02.2015)