Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In te dienenWat aanleveren voor het cultuurcentrum?

Categorie A, B, C

Gegevensregistratie cultuurcentra: www.ccinc.be (nieuw venster)

De toegang tot deze website is beveiligd met een login en paswoord. Enkel de cultuurcentra hebben een toegang.

Voor alle vragen over CCinC: stuur een mailtje naar cultuurcentra@vlaanderen.be met in het onderwerp 'CCinC'.

Verantwoording van de subsidie cultuurcentra en grootsteden Antwerpen en Brussel

Vanaf 2015 bezorgt de gemeente de verantwoording niet langer aan de afdeling VOLC, maar neemt ze - in het kader van de BBC - op in de globale jaarrekening van de gemeente. In de jaarrekening moet de gemeente via deelrapportagecodes aangeven welke activiteiten en prestaties werden verricht in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten.

De afdeling VOLC trekt een rapport op basis van de deelrapportagecodes LCBVBP03 (cultuurcentra) en LCBVBP04 (Antwerpen en Gent) en controleert de verantwoording van de subsidies lokaal cultuurbeleid op basis van deze codes. Het is dan ook zeer belangrijk dat alle uitgaven aan de juiste deelrapportagecodes worden gekoppeld. Uitgaven die niet aan de correcte code zijn gekoppeld, worden immers niet opgenomen in het rapport. Hierdoor kunnen er mogelijk te weinig uitgaven zijn om de volledige subsidie te verantwoorden.

Wanneer insturen?

De jaarrekening moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad en digitaal aan het agentschap voor Binnenlands Bestuur worden bezorgd uiterlijk op 31 juli.