Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Subsidievoorwaarden

Een korte samenvatting van voorwaarden voor de subsidiƫring van een cultuurcentrum binnen het decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012.Wie kan een cultuurcentrum oprichten?

Enkel gemeenten kunnen een cultuurcentrum oprichten. Het decreet Lokaal Cultuurbeleid somt de rechthebbende gemeenten op in een lijst als bijlage bij het decreet.

Een overzicht van cultuurcentra: Een overzicht van gemeenten die nog een cultuurcentrum kunnen oprichten:
Provincie Gemeente Kan een cc hebben in de categorie...
Antwerpen Hoogstraten C
Oost-Vlaanderen Oudenaarde B
Oost-Vlaanderen Zottegem C
Vlaams-Brabant Sint-Pieters-Leeuw C
Vlaams-Brabant Tervuren C
Vlaams-Brabant Zaventem C
West-Vlaanderen Poperinge C

Welke subsidie bestaat er voor gemeenten met een cultuurcentrum?

Eén jaarlijkse subsidie voor gemeenten met een cultuurcentrum:
  • cultuurcentrum categorie A: 400 000 euro
  • cultuurcentrum categorie B: 210 000 euro
  • cultuurcentrum categorie C: 130 000 euro

Dit zijn de subsidiebedragen vanaf 1 januari 2014. Gemeenten die in 2013 een hoger subsidiebedrag kregen, behouden het hogere bedrag.

Provinciale subsidie

De structurele subsidie van de provincie (in voorkomend geval) wordt vanaf 2014 uitbetaald door de Vlaamse overheid. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de vermelde subsidie voor het cultuurcentrum.

Waaraan moet de gemeente voldoen?

Intekenen op de Vlaamse beleidsprioriteit 'cultuurcentrum'

De gemeente:

  • is vermeld in de bijlage bij het decreet Lokaal Cultuurbeleid
  • tekent via de strategische meerjarenplanning in op de Vlaamse beleidsprioriteit voor het cultuurcentrum

De opmaak van de meerjarenplanning moet gebeuren in samenspraak met lokale belanghebbenden en/of bevoegde adviesraden. De meerjarenplanning moet goedgekeurd zijn door de gemeenteraad.

Wat is de Vlaamse beleidsprioriteit ‘cultuurcentrum’?

De beleidsprioriteit luidt als volgt: ‘De gemeente opgenomen in de lijst van steden en gemeenten (bijlage bij het decreet), organiseert een cultuurcentrum’.

Meer informatie over de beleidsprioriteit 'cultuurcentrum' vind je in de rubriek Meerjarenplanning

Verduidelijking infrastructuurvoorwaarden:

Subsidievoorwaarden grootsteden: Antwerpen en Gent

Wat is de Vlaamse beleidsprioriteit voor Antwerpen en Gent?

Voor de grootsteden Antwerpen en Gent is er één Vlaamse beleidsprioriteit voor het lokaal cultuurbeleid.

Hoe voor het eerst een subsidie voor het cultuurcentrum aanvragen?

Volgens de regelgeving is er geen bijzondere procedure voor nieuwe cultuurcentra: intekenen op de beleidsprioriteit én voldoen aan de geschetste voorwaarden volstaat.