Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Beoordelingsronde 2021-2025

Leidraad voor externe deskundigen beoordelingscommissies

De sociaal-culturele volwassenenorganisaties kunnen tot uiterlijk 31 december 2019 een subsidieaanvraag indienen voor de beleidsperiode 2021-2025. Daarna gaat het beoordelingsproces van start en zullen de beoordelingscommissies, samengesteld uit externe deskundigen, de kwaliteit van de werking beoordelen.

Om de externe deskundigen te ondersteunen bij het beoordelingsproces, stellen we een leidraad ter beschikking. Met dat document willen we hen

  • informeren, door informatie uit het decreet, de memorie van toelichting, het uitvoeringsbesluit en het visitatie- en beoordelingsprotocol te bundelen;
  • inspireren, door te verwijzen naar interessante artikels en inspirerende vragen te stellen.


Leidraden