Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Gesubsidieerde organisaties

Forum voor Amateurkunsten vzw

Opdrachten Forum

Het Forum voor Amateurkunsten is het steunpunt én belangenbehartiger voor de sector van de amateurkunsten.
  • zorgen voor coördinatie, overleg en samenwerking tussen door de Vlaamse overheid erkende organisaties uit amateurkunstensector
  • uitbouwen van kwaliteitsvolle dienstverlening voor de amateurkunstensector
  • ondersteunen en begeleiden van samenwerkingsprojecten binnen de sector amateurkunsten
  • vertegenwoordigen van amateurkunstensector en belangenbehartiging bij bevoegde overheden, steunpunten en beleidsinstanties
  • stimuleren van internationale samenwerking
  • promoten van amateurkunstenbeleid in lokale besturen

Jaarlijkse subsidie Forum voor Amateurkunsten

Jaarlijkse subsidie Forum voor Amateurkunsten

Voor wie?

  • in de eerste plaats de 9 erkende landelijke amateurkunstenorganisaties
  • ook voor amateurkunstenaars en groepen uit heel Vlaanderen (doorverwijsfunctie)
  • steden en gemeenten (o.a. organisatie Week van de Amateurkunsten, advies lokaal beleid)

Meer info: www.amateurkunsten.be (nieuw venster)

Zinnema

De werking van het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten (VCA) werd inhoudelijk opgesplitst. Het Vlaams Huis voor Amateurkunsten in Brussel (Zinnema) richt zich sinds 1 januari 2007 op de amateurkunstenaars in de regio Brussel. Hun vroegere steunpuntfunctie is in aangepaste vorm overgedragen aan het Forum voor Amateurkunsten. De focus ligt op artistieke productie en kwalitatieve dienstverlening.

Jaarlijkse subsidie Zinnema

Jaarlijkse subsidie Zinnema

Meer info: www.zinnema.be (nieuw venster)