Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Steunpunten en belangenbehartiging voor de amateurkunsten

Het Forum voor Amateurkunsten en Zinnema zijn twee organisaties die het veld van de amateurkunsten ondersteunen.

Het decreet betreffende de amateurkunsten van 22 december 2000 bracht een nieuwe beweging tot stand in de sector.
De werking van het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten (VCA) werd inhoudelijk opgesplitst. Het Vlaams Huis voor Amateurkunsten in Brussel (Zinnema) richt zich sinds 1 januari 2007 op de amateurkunstenaars in de regio Brussel.
Hun vroegere steunpuntfunctie is in aangepaste vorm overgedragen aan het Forum voor Amateurkunsten. Het Forum kreeg bijkomend de opdracht als belangenbehartiger voor de sector op te treden en is operationeel vanaf november 2006.