Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Subsidievoorwaarden

Wie kan jaarlijks subsidies krijgen?

Enkel de erkende amateurkunstenorganisaties krijgen een jaarlijkse subsidie-enveloppe. Het toegekende bedrag is vastgelegd voor vijf jaar. Momenteel zijn negen organisaties erkend.

Nieuwe kunstdisciplines kunnen zich aanmelden. Eerst in de vorm van een project, met de mogelijkheid om door te groeien tot een volwaardig steunpunt voor de discipline.

Subsidievoorwaarden nieuwe disciplines

Waaraan moeten ze voldoen?

De amateurkunstenorganisaties beschikken over een goedgekeurd beleidsplan voor hun activiteiten, inclusief financieel- en personeelsplan. Bovendien hanteren ze principes van integrale kwaliteitszorg.


Inhoud van het beleidsplan

Het beleidsplan bevat een missie, algemene doelstellingen, de uitgangspunten van de organisatie, een ruimer maatschappelijk kader en toelichting bij de meergelden.

In het beleidsplan zijn volgende aspecten beschreven:
 • FinanciĆ«le middelen voor werking, personeel en infrastructuur
 • Beschrijving van het doelpubliek
 • Communicatie
 • Vorming en opleiding
 • Begeleiding van groepen en individuen
 • Aandacht voor verschillende uitingsvormen van de discipline
 • Publieksgerichte activiteiten
 • Samenwerking
 • Participatie en publieksbereik
 • Culturele diversiteit en interculturaliteit
 • Vernieuwing en verbreding
 • Intenties rond semi-professionaliteit
 • Internationale netwerken
 • Accenten Vlaamse Regering