Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Gesubsidieerde organisaties

Subsidiestroom

Eén op drie Vlamingen beoefent in zijn vrije tijd amateurkunsten. Zij kunnen voor begeleiding en ondersteuning terecht bij één van de negen erkende landelijke amateurkunstenorganisaties.

Enkel voor internationale projecten kunnen ook niet-professionele kunstbeoefenaars een subsidieaanvraag indienen bij de Vlaamse overheid.

Steunpunt per discipline

Het nieuwe decreet Amateurkunsten (22 december 2000) herleidde het aantal gesubsidieerde, ondersteunende organisaties tot één per discipline. Dit zijn de negen landelijk erkende amateurkunstenorganisaties:

Naam organisatie Discipline(s)
Breedbeeld foto, film en multimedia
Creatief Schrijven letteren
Danspunt dans
Kunstwerk(t) beeldende kunsten
Koor&Stem zang
Muziekmozaïek folk en jazz
Opendoek toneel en (figuren)theater
Poppunt lichte muziek
Vlamo instrumentale muziek

Deze hebben een dienstverlenende, adviserende en coördinerende rol voor hun genre. Zowel de artistieke kwaliteit als de sociale component komen aan bod.

Leden, maar ook niet-leden kunnen er terecht voor vragen en advies.

Overzicht subsidies amateurkunstenorganisaties

Opdracht van organisaties

  • realisatie van open documentatie- en informatiecentrum
  • aanbieden van documentatie en werkmaterialen
  • organiseren van opleiding en vorming
  • samenwerking met andere sectoren
  • artistieke, organisatorische en technische begeleiding
  • ondersteuning kwaliteitsverbetering
  • vernieuwing
  • ontplooiing internationale werking
  • organiseren publieksevenementen

Adressen

Een overzicht van de contactgegevens vind je bij rubriek Amateurkunsten > adressen.