Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Vaak gestelde vragen

Komt mijn organisatie in aanmerking voor subsidiëring?

Enkel de erkende amateurkunstenorganisaties krijgen een jaarlijkse subsidie. Momenteel zijn negen organisaties erkend. Nieuwe kunstdisciplines kunnen zich aanmelden als ze voldoen aan de subsidievoorwaarden. Meer hierover vind je onder de rubriek nieuwe disciplines en deeldisciplines.

Kom ik als individuele amateurkunstenbeoefenaar ook in aanmerking voor subsidiëring?

Enkel voor internationale projecten kunnen niet-professionele kunstbeoefenaars een subsidieaanvraag indienen bij de Vlaamse overheid. Meer hierover vind je onder de rubriek internationale projecten.