Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Amateurkunsten

Naar schatting één op drie Vlamingen tussen 14 en 75 jaar beoefent een creatieve hobby in de vrije tijd: muziek, zang, theater, dans, beeldende kunst, schrijven, film, fotografie… soms zelfs een combinatie van één of meerdere kunstdisciplines. Het Amateurkunstendecreet van 22 december 2000 regelt alles wat er zich in deze sector afspeelt.

Concreet verstaat men onder ‘amateurkunsten’ de volgende disciplines:

  • Theater
  • Dans
  • Beeld en beeldende kunst: zowel film, fotografie, video (beeld) als schilder- en beeldhouwkunst en aanverwanten
  • Muziek: hieronder valt instrumentale en vocale muziek, lichte muziek, volksmuziek en jazz
  • Letteren

Elk van deze (deel)disciplines wordt gecoördineerd door een organisatie, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Het Forum voor Amateurkunsten biedt ondersteuning.

Verder bestaat er nog de mogelijkheid om afzonderlijke initiatieven, hoofdzakelijk internationale projecten en nieuwe disciplines, te subsidiëren.

Afdelingen amateurkunstenorganisaties