Lokaal en provinciaal jeugdbeleid

 

Het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid bepaalt de voorwaarden waaronder gemeentebesturen de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden gesubsidieerd voor de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten jeugdbeleid en bepaalt de bevoegdheden van de provinciebesturen m.b.t. het jeugdbeleid. Het decreet bepaalt ook de voorwaarden voor de toekenning van de prijs 'Jeugdgemeente van Vlaanderen'.

 

Decreet en uitvoeringsbesluiten

Teksten van het decreet en van de besluiten die de uitvoering van het decreet regelen. We vermelden ook steeds de link naar de Vlaamse Codex, waar je extra informatie vindt over het document.

Toelichting en achtergrondinformatie

Meer informatie over de inhoud van het decreet en de nieuwigheden t.a.v. het vorige decreet.

 

Formulieren en leidraden

Overzicht van de formulieren en leidraden die de afdeling Jeugd ter beschikking stelt voor lokale overheden en lokale jeugdwerkinitiatieven.

Wijzigingen - Nieuwe regelgeving

Informatie over eventuele wijzigingen van decreten en uitvoeringsbesluiten of over nieuwe regelgeving. Informatie over de parlementaire procedure.