Formulieren en leidraden

De afdeling Jeugd stelt formulieren en leidraden ter beschikking om de in het decreet genoemde basis, werkings- en personeelsssubsidies aan te vragen of om de aanwending van de toegekende subsidie te verantwoorden, na afloop van een werkjaar.

Hieronder vind je de link naar de formulierenpagina voor hostels en jeugdverblijfcentra.

>> Formulieren en leidraden voor de subsidiëring van jeugdverblijfcentra en hostels