Decreet en uitvoeringsbesluiten

We publiceren steeds de gecoördineerde tekst: dat is de oorspronkelijke tekst met alle latere wijzigingen erin vervat. Meer informatie over de aanpassingen aan het decreet of de uitvoeringsbesluiten vind je in de rubriek 'wijzigingen'.Huidige regelgeving

Op 6 juli 2012 bekrachtigde de Vlaamse Regering een nieuw decreet Jeugdverblijfcentra. Dit decreet trad in werking op 1 januari 2013.

Decreet

Decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ (.pdf)

Uitvoeringsbesluit

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 maart 2013 betreffende de subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (.pdf)

Vorige regelgeving

Decreet

Decreet van 3 maart 2004 houdende erkenning en subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, zoals gewijzigd (.pdf)

Uitvoeringsbesluit

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 inzake de erkenning en subsidiëring van jeugdherbergen, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (.pdf)

Regelgeving 'Toerisme voor Allen'

Om erkend en gesubsidieerd te worden bij de afdeling Jeugd moeten de hostels en de jeugdverblijfcentra erkend zijn in het kader van het decreet 'Toerisme voor Allen'. Dat decreet voorziet een onderverdeling van de jeugdverblijven in twee verschillende categorieën: de jeugdverblijfcentra van type A, B en C en de hostels, afhankelijk van de voorwaarden waaraan de jeugdverblijven op infrastructureel vlak voldoen. De criteria zijn in het uitvoeringsbesluit bij het decreet geformuleerd. Op basis van dit decreet kunnen de jeugdtoeristische verblijven ook een betoelaging van infrastructuurwerken aanvragen om te voldoen aan de normen rond kwaliteit en veiligheid.

Decreet

Decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van 'Toerisme voor Allen'

Uitvoeringsbesluit

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van 'Toerisme voor Allen', zoals gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24/06/2005 en 18/04/2008