Jeugdverblijfcentra en hostels

 

Het decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme heeft als algemene doelstelling het bevorderen van een aangepaste en gevarieerde verblijfcapaciteit voor meerdaagse verblijven voor de jeugd in het algemeen en het jeugdwerk in het bijzonder. Verenigingen of personen die inspanningen leveren om die doelstelling te realiseren, kunnen door de Vlaamse overheid gesubsidieerd worden. Het decreet bepaalt de voorwaarden waaraan ze moeten voldoen om een ondersteuning te krijgen voor hun algemene werking.

Om erkend en gesubsidieerd te worden bij de afdeling Jeugd moeten de hostels en de jeugdverblijfcentra erkend zijn in het kader van het decreet 'Toerisme voor Allen'.

 

 

Decreet en uitvoeringsbesluiten

Teksten van het decreet en van de besluiten die de uitvoering van het decreet regelen. We vermelden ook steeds de link naar de Vlaamse Codex, waar je extra informatie vindt over het document.

Toelichting en achtergrondinformatie

Meer informatie over de inhoud van het decreet op de jeugdverblijfcentra en het decreet Toerisme voor Allen

 

Formulieren en leidraden

Overzicht van de formulieren en leidraden die gebruikt moeten worden om een erkenning of subsidie aan te vragen of om een subsidie te verantwoorden.

Wijzigingen - Nieuwe regelgeving

Informatie over eventuele wijzigingen van bestaande decreten en uitvoeringsbesluiten of over nieuwe regelgeving. Informatie over de parlementaire procedure.