Formulieren

De afdeling Jeugd stelt formulieren ter beschikking om een projectsubsidie aan te vragen of om de aanwending van de toegekende subsidie te verantwoorden. Hieronder vind je de link naar de formulierenpagina in de rubriek 'subsidiëring'.

>> Formulieren projectsubsidies jeugdhuizen