Jeugdhuizen

Op 5 juli 2013 keurde de Vlaamse Regering de regelgeving goed op basis waarvan jeugdhuizen in aanmerking kunnen komen voor subsidies voor de uitvoering van projecten van bovenlokaal belang. Jeugdhuizen die aan een aantal voorwaarden voldoen, kunnen tot 40 000 euro personeelssubsidie en tot 5 000 werkingssubsidie krijgen voor de uitvoering van

  • een bovenlokaal project ter bevordering van de artistieke expressie bij jongeren
  • een bovenlokaal project ter ondersteuning van het ondernemerschap bij jongeren.
 

Decreet en uitvoeringsbesluiten

Tekst van het DAC-decreet en van het besluit dat de toekenning van projectsubsidies aan jeugdhuizen regelt.

Toelichting en achtergrondinformatie

Meer informatie over de totstandkoming van het besluit en de link met het DAC-decreet.

 

Formulieren

Overzicht van de formulieren die de afdeling Jeugd ter beschikking stelt voor de indiening van de subsidieaanvraag en de verantwoording van de aanwending van de toegekende subsidie.

Wijzigingen - Nieuwe regelgeving

Informatie over eventuele wijzigingen van de regelgeving. Informatie over de parlementaire procedure.