Formulieren en leidraden

De afdeling Jeugd stelt formulieren en leidraden of handleidingen ter beschikking om de in het decreet genoemde werkings- en projectsubsidies aan te vragen of om de aanwending van de toegekende subsidie te verantwoorden, na afloop van een werkjaar of een project.

Hieronder vind je de links naar de respectieve formulierenpagina's voor de werkings- en projectsubsidies die in het decreet voorzien zijn.


>> Formulieren en leidraden landelijk georganiseerde jeugdverenigingen

>> Formulieren en leidraden cultuureducatieve verenigingen

>> Formulieren en leidraden verenigingen informatie en participatie

>> Formulier en leidraad politieke jongerenbewegingen

>> Formulieren experimentele projecten