Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

Op 1 januari 2013 trad het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid in werking. Dit nieuwe decreet vervangt het decreet van 18 juli 2008.

 

 

Decreet en uitvoeringsbesluiten

Teksten van het decreet en van de besluiten die de uitvoering van het decreet regelen. We vermelden ook steeds de link naar de Vlaamse Codex, waar je extra informatie vindt over het document.

Toelichting en achtergrondinformatie

Meer informatie over de inhoud van het decreet en de nieuwigheden t.a.v. het vorige decreet.

 

Formulieren en leidraden

Overzicht van de formulieren en leidraden die gebruikt moeten worden om een erkenning of subsidie aan te vragen of om een subsidie te verantwoorden.

Wijzigingen - Nieuwe regelgeving

Informatie over eventuele wijzigingen van bestaande decreten en uitvoeringsbesluiten of over nieuwe regelgeving. Informatie over de parlementaire procedure.