Parlementaire vragen 2014 - 2015

Parlementair jaar 2014-2015

Vraag Vraagsteller Datum antwoord of commissie URL vraag en antwoord
Projectsubsidies leesbevordering Marius Meremans (N-VA) 27-07-15 Vraag en antwoord
Overheveling van provinciale bevoegdheden Yamila Idrissi (sp.a) 14-07-15 Vraag en antwoord
Vastleggen van beleidsprioriteiten voor het sociaal-cultureel vormingswerk Caroline Bastiaens (CD&V) 14-07-15 Vraag en antwoord
Nieuwe beleidsverhouding tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen inzake cultuur- en jeugdbeleid Caroline Bastiaens (CD&V) 09-07-15 Vraag en antwoord
Samenwerking jeugdwerk, cultuur, sport en media - initiatieven Miranda Van Eetvelde (N-VA) 01-07-15 Vraag en antwoord
Haalbaarheidsstudie consolidatie bibliotheeksystemen Marius Meremans (N-VA) 25-06-15 Vraag en antwoord
Bijzonder Cultuuraanbod Bart Caron (Groen) 25-06-15 Vraag en antwoord
Afschaffing van de levensbeschouwelijke uitzendingen door derden op de openbare omroep Karin Brouwers (CD&V) 25-06-15 Vraag en antwoord
Paspartoe Joris Poschet (CD&V) 17-06-15 Vraag en antwoord
Toegankelijkheid van de websites van gesubsidieerde organisaties binnen het lokaal cultuurbeleid Ann Brusseel (Open Vld) 15-06-15 Vraag en antwoord
Fonds Vrijetijdsparticipatie Rob Beenders (sp.a) 04-06-15 Vraag en antwoord
Nieuwe e-bookinitiatief van Bibnet Yamila Idrissi (spa.a) 04-06-15 Vraag en antwoord
Bibliotheekvoorzieningen voor mensen met een leesbeperking Caroline Bastiaens (CD&V) 28-05-15 Vraag en antwoord
Terbeschikkinggestelde middelen van middenveldorganisaties Freya Saeys (Open Vld) 28-05-15 Vraag en antwoord
Over het overleg met de Federale Regering betreffende het gecoördineerde vrijwilligersbeleid Caroline Bastiaens (CD&V) 27-05-15 Vraag en antwoord
Erkenning van nieuwe sociaal-culturele bewegingen Yamila Idrissi (sp.a) 21-05-15 Vraag en antwoord
Tegemoetkoming leesbevorderingsbeleid in bibliotheken taalgrensgemeenten Katrien Partyka (CD&V) 19-05-15 Vraag en antwoord
Gegevensregistratie van het Sociaal-Cultureel Werk Marius Meremans (N-VA) 12-05-15 Vraag en antwoord
Oscar-website Marius Meremans (N-VA) 12-05-15 Vraag en antwoord
Begroting Cultuur, Jeugd en media - Brusselnorm Karl Vanlouwe (N-VA) 05-05-15 Vraag en antwoord
Projecten met overheidssteun in Vlaams-Brabant in 2014 Lorin Parys (N-VA) 23-04-15 Vraag en antwoord
Verdeling van de Nationale Loterij subsidies in 2014 Ann Brusseel (Open VLD) 03-04-15 Vraag en antwoord
Investeringen in culturele infrastructuur Ann Soete (N-VA) 03-04-15 Vraag en antwoord
Rechtsonzekerheid voor gemeentes die momenteel een cultuur- of gemeenschapscentrum bouwen Bart Caron (Groen) 23-04-15 Vraag en antwoord
Luisterpuntbibliotheek Yamila Idrissi (sp.a) 23-04-15 Vraag en antwoord
Cultuurprijzen Vlaanderen Caroline Bastiaens (CD&V) 23-04-15 Vraag en antwoord
Structureel financieel ondersteunde organisaties Chris Janssens (Vlaams Belang) 14-04-15 Vraag en antwoord
Gevolgen voor cultuur van de overheveling van provinciale bevoegdheden Yamila Idrissi (sp.a) 02-04-15 Vraag en antwoord
Vlaamse projecten voor Brussel - Subsidiëring Karl Vanlouwe (N-VA) 02-04-15 Vraag en antwoord
Nederlandstalige publicaties in de openbare bibliotheek Linkebeek Willy Segers (N-VA) 02-04-15 Vraag en antwoord
Burgerkabinet Marius Meremans (N-VA) 26-03-15 Vraag en antwoord
Aanbevelingen van het Netwerk tegen Armoede over de UiTPAS Johan Verstreken (CD&V) 26-03-15 Vraag en antwoord
Mislukken van het e-bookplatform van Bibnet Bart Caron (Groen) 26-03-15 Vraag en antwoord
Etnisch-culturele federaties Bart Caron (Groen) 26-03-15 Vraag en antwoord
Op naar een Airport Library te Zaventem? Marius Meremans (N-VA) 26-03-15 Vraag en antwoord
Oprichting van een Burgerkabinet Yamila Idrissi (sp.a), Marius Meremans (N-VA), Caroline Bastiaens (CD&V), Bart Caron (Groen) 26-03-15 Vraag en antwoord
Cultuurbeleid in Brussel Karl Vanlouwe (N-VA) 12-03-15 Vraag en antwoord
Rol van de provinciale uitleendiensten bij de dienstverlening aan socioculturele verenigingen An Christiaens (CD&V) 12-03-15 Vraag en antwoord
Toepassing sectorale decreten in Brussel Karl Vanlouwe (N-VA) 06-03-15 Vraag en antwoord
Aanpak van een gecoördineerd vrijwilligersbeleid Caroline Bastiaens (CD&V) 04-03-15 Vraag en antwoord
Budgetten 2014 en subsidies 2015 in de cultuursector Bart Caron (Groen) 27-02-15 Vraag en antwoord
Impact van de interne staatshervorming op de amateurkunsten Marius Merenmans (N-VA) 26-02-15 Vraag en antwoord
Fusioneren van belangenbehartigers en steunpunten in het lokaal cultuurbeleid en het sociaal-cultureel werk Bart Caron (Groen) 26-02-15 Vraag en antwoord
Stand van zaken project Boekbaby's Chris Janssens (Vlaams Belang) 24-02-15 Vraag en antwoord
Samenstelling beoordelingscommissie bijzondere doelgroepen Sabine de Bethune (CD&V) 12-02-15 Vraag en antwoord
Samenstelling beoordelingscommissie nieuw talent Sabine de Bethune (CD&V) 12-02-15 Vraag en antwoord
Subsidiëring etnisch-culturele federaties Chris Janssens (Vlaams Belang) 04-02-15 Vraag en antwoord
Subsidiëring culturele instellingen in Brussel Cathy Coudyser (N-VA) 02-02-15 Vraag en antwoord
Toekomst lokale openbare bibliotheek Marius Meremans (N-VA) 12-02-15 Vraag en antwoord
Open brief van de erkende sociaal-culturele bewegingen Marius Meremans (N-VA) 12-02-15 Vraag en antwoord
Toekomst grotere cultuurcentra Bart Caron (Groen) 12-02-15 Vraag en antwoord
Evaluatiecyclus voor organisaties in het sociaal-cultureel volwassenenwerk Bart Caron (Groen) 12-02-15 Vraag en antwoord
Impact decreet Lokaal Cultuurbeleid voor Brusselse gemeenten en de faciliteitengemeenten Peter Van Rompuy (CD&V) 05-02-15 Vraag en antwoord
Inkanteling Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) in het beleidsdomein CJSM Marius Meremans (N-VA) 29-01-15 Vraag en antwoord
Herdenking 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie naar België - projectsubsidies Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 23-01-15 Vraag en antwoord
Bijzonder Cultuuraanbod Podium - subsidies Manuela Van Werde (N-VA) 23-01-15 Vraag en antwoord
Cultuur, Media en Jeugd - decentrale spreiding overheidsmiddelen Martine Taelman (open VLD) 02-12-14 Vraag en antwoord
Afslanking provincies - culturele instellingen An Christiaens (CD&V) 20-11-2014 Vraag en antwoord
Directeur Muntpunt - aanwervingsprocedure Yamila Idrissi (sp.a) 20-11-2014 Vraag en antwoord
Streekgericht bibliotheekbeleid - ondersteuning Marius Meremans (N-VA) 20-11-2014 Vraag en antwoord
Provinciale culturele instellingen en musea - stand van zaken Cathy Coudyser (N-VA) 17-11-2014 Vraag en antwoord
Lokale besturen - besparingen Els Robeyns (sp.a) 07-11-2014 Vraag en antwoord
Fond Vrijetijdsparticipatie - budgettaire problemen Rob Beenders (sp.a) 07-11-2014 Vraag en antwoord
Vlaamse projecten voor Brussel - subsidiëring Karl Vanlouwe (N-VA) 31-10-2014 Vraag en antwoord
Limburgse middenveldorganisaties - subsidies Ingrid Lieten (sp.a) 24-10-2014 Vraag en antwoord
Provincie Limburg - projecten met overheidssteun Marino Keulen (Open Vld) 26-09-2014 Vraag en antwoord
Vlaamse overheid - tewerkstelling personen met een handicap Marino Keulen (Open Vld) 26-09-2014 Vraag en antwoord