Parlementaire vragen 2012 - 2013

Parlementair jaar 2012-2013

Vraag nr. 902 van 13 september 2013 van ANN BRUSSEEL - Cultuureducatie - voorstellen cultuur

Vraag nr. 700 van 26 juni 2013 van MARIUS MEREMANS - Stand van zaken gevangenisbibliotheken

Vraag nr. 631 van 13 juni 2013 van CHOKRI MAHASSINE - Participatiedecreet - Evaluatie en bijsturing

Vraag nr. 612 van 7 juni 2013 van PETER GYSBRECHTS - Subsidiëring vormingsactiviteiten van de vzw Liberaal Verbond voor Zelfstandigen

Vraag nr. 606 van 5 juni 2013 van CHOKRI MAHASSINE - Ondersteuning van Let's Go Urban

Vraag nr. 590 van 31 mei 2013 van MARIJKE DILLEN - Toegankelijkheid personen met een handicap op culturele evenementen

Vraag nr. 552 van 17 mei 2013 van LODE VEREECK - werking Vlaamse cultuurhuizen in het buitenland

Vraag nr. 435 van 29 maart 2013 van VELI YÜKSEL - Initiatieven naar aanleiding van Viering "Vijftig jaar Turkse migratie"

Vraag nr. 407 van 15 maart 2013 van MARIJKE DILLEN - Ondersteuning lokaal cultuurbeleid voor personen met een handicap

Vraag nr. 393 van 11 maart 2013 van ERIK ARCKENS - Stand van zaken van de Cel Internationaal Cultuurbeleid

Vraag nr. 386 van 8 maart 2013 van JOHAN VERSTREKEN - Subsidiëring mensen in armoede in het kader van het Participatiedecreet

Vraag nr. 358 van 27 februari 2013 van JEAN-JACQUES DE GUCHT - Leesproject "The Reader Organisation toegelicht op de Dag van de Cultuureducatie

Vraag nr. 338 van 21 februari 2013 van KATRIEN SCHRYVERS - Convenants bibliotheekondersteuning in gevangenissen

Vraag nr. 322 van 19 februari 2013 van IRINA DE KNOP - Uitbouwen van culturele vuurtoren in de Zuidrand van Brussel

Vraag nr. 265 van 31 januari 2013 van CHRIS JANSSENS - Subsidies Nationale Loterij 2012 - Projecten

Vraag nr. 198 van 10 januari 2013 van ANNICK DE RIDDER - Subsidiëring van zelforganisaties van allochtonen


Vraag nr. 185 van 7 januari 2013 van ANN BRUSSEEL - Verdeling Lotterijsubsidies 2012 binnen de Vlaamse Regering over de verschillende beleidsdomeinen


Vraag nr. 176 van 3 januari 2013 van VALERIE TAELDEMAN - Overzicht van de projecten die gesubsidieerd werden door de dotatie van de Nationale Loterij aan de Vlaamse Gemeenschap in 2011 en 2012


Vraag nr. 153 van 10 december 2012 van DIRK VAN MECHELEN - Vlaamse overheid - Steun aan verenigingen


Vraag nr. 24 van 9 oktober 2012 van WILLY SEGERS - Vlaamse gemeenschapscentra Brussel - Cultuurcentrum Brussel XXL


Vraag nr. 18 van 5 oktober 2012 van HERMAN SCHUEREMANS - Participatiedecreet - Voorstellen tot bijsturing