Parlementaire vragen 2010 - 2011

Parlementair jaar 2010-2011

Vraag nr. 13 van 29 september 2010 van PAUL DELVA: Begroting Cultuur - Uitgaven inzake leenrecht


Vraag nr. 19 van 29 september 2010 van PAUL DELVA: Begroting Cultuur - Uitgaven voor Vlaamse gebarentaal


Vraag nr. 20 van 29 september 2010 van PAUL DELVA: Begroting Cultuur - Uitgaven voor sociaal-cultureel volwassenenwerk


Vraag nr. 31 van 1 oktober 2010 van VALERIE TAELDEMAN: Loterijsubsidies 2009 - Projecten


Vraag nr. 65 van 20 oktober 2010 van PETER REEKMANS: Vormingplus-centra - Subsidiëring


Vraag nr. 100 van 28 oktober 2010 van PAUL DELVA: Volkshogescholen - Activiteiten en deelnemers


Vraag nr. 109 van 5 november 2010 van CINDY FRANSSEN: Armoedebeleid - Brussel


Vraag nr. 176 van 7 december 2010 van HELGA STEVENS: Sociaal-cultureel volwassenenwerk voor gehandicapten - Subsidiëring


Vraag nr. 184 van 13 december 2010 van TOM DEHAENE: Centrumsteden - Subsidiëring


Vraag nr. 213 van 23 december 2010 van AGNES BRUYNINCKX: Gevangenissen - Convenanten bibliotheekondersteuning


Vraag nr. 247 van 14 januari 2011 van GRIET COPPÉ: Cultuur voor senioren - Monitoringinstrumenten


Vraag nr. 252 van 17 januari 2011 van MIA DE VITS: Cultuurparticipatie - Personen met een handicap


Vraag nr. 257 van 20 januari 2011 van CHRIS JANSSENS: Weigeringen variabele cultuursubsidie - Beroepen


Vraag nr. 281 van 31 januari 2011 van DANIELLE GODDERIS-T'JONCK: Culturele sector - Vrijwilligers


Vraag nr. 330 van 23 februari 2011 van CHRIS JANSSENS: Projecten met overheidssteun - Limburg


Vraag nr. 348 van 25 februari 2011 van CINDY FRANSSEN: DAC-tewerkstelling - Cultuur


Vraag nr. 370 van 15 maart 2011 van ELS ROBEYNS: Vrijetijdsparticipatie personen in armoede - Projectsubsidies


Vraag nr. 375 van 18 maart 2011 van CINDY FRANSSEN: Advies- en bestuursorganen - Man-vrouwsamenstelling


Vraag nr. 368 van 15 maart 2011 van PAUL DELVA: Strategisch plan gedetineerden Brussel - De Rode Antraciet


Vraag nr. 378 van 21 maart 2011 van PAUL DELVA: Ondersteuning vrijwilligerswerk - Brussel


Vraag nr. 438 van 18 april 2011 van ULLA WERBROUCK: De Rode Antraciet vzw - Evaluatie

Vraag nr. 454 van 29 april 2011 van JEAN-JACQUES DE GUCHT: 100 jaar Groote Oorlog - Culturele initiatieven


Vraag nr. 535 van 10 juni 2011 van PAUL DELVA: Projecten met overheidssteun - Brussel


Vraag nr. 646 van 25 augustus 2011 van JOHAN VERSTREKEN: VZW Intro - Subsidiëring