25.02.2019 | Recordinvestering in tenten voor jeugdbewegingen

Zoals al elk jaar van de lopende regeerperiode plaatste het Departement Cultuur, Jeugd en Media een bestelling voor tenten voor de Uitleendienst Kampeermateriaal (ULDK). Het gaat om een bedrag van 465.000 euro voor de aankoop van 163 seniortenten.

In het Masterplan Bivakplaatsen beloofde de minister van Jeugd dat de stock van de tenten van de Uitleendienst Kampeermateriaal elk jaar minstens op peil zal worden gehouden. Door de slijtage van de tenten worden er bij de jaarlijkse controle na het kampeerseizoen immers tussen de 75 en de 100 tenten afgeschreven. Er worden nu dus 163 seniors bijgekocht die al deze zomer beschikbaar zullen zijn voor de jeugdbewegingen die in tenten op kamp gaan.

Het aantal beschikbare tenten is de jongste tien jaar nooit hoger geweest. Het nieuwe totaal voor het kampeerseizoen 2019 is pas bekend als de controle van het aantal af te schrijven tenten na het seizoen 2018 afgerond is. Op basis van de voorgaande jaren kunnen we nu al voorspellen dat de we deze zomer het hoogste aantal tenten zullen kunnen aanbieden sinds de voorbije tien jaar.

Deze regeerperiode werd met een totaal van meer dan 1,9 miljoen euro een recordbedrag besteed aan de aankoop van nieuwe tenten. In totaal kreeg de uitleendienst er zo 625 nieuwe seniors en 170 nieuwe dekzeilen voor patrouilletenten bij. Tijdens de voorgaande regeerperiode bedroeg het totale investeringsbedrag voor tenten ruim de helft minder.

Overzicht investeringen en aankoop tenten (pdf)