09.11.2018 | Vlaanderen wil speelplaatsen avontuurlijker maken (projectoproep)

De Vlaamse ministers Sven Gatz (Jeugd), Hilde Crevits (Onderwijs) en Philippe Muyters (Sport) bundelen de krachten om werk te maken van actieve en gedeelde speelplaatsen. Samen maken ze één miljoen euro vrij om schoolspeelplaatsen avontuurlijker en bewegingsvriendelijker te maken. Daarnaast roepen ze scholen op om hun speelplaatsen voor sport en spel open te stellen voor het jeugdwerk en de bredere lokale gemeenschap.

 

Avontuurlijke speelplaats

 

Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz: ‘Sport- en spelterreinen van scholen worden nog al te vaak onderbenut. Na een aanbeveling vanuit de jeugdwerksector rond gedeeld ruimtegebruik maken we met dit initiatief verder werk van het Open School-concept. We stimuleren scholen om hun speelplaatsen kwaliteitsvoller en bewegingsvriendelijker te maken, waardoor kinderen en jongeren er graag vertoeven en geprikkeld worden om te bewegen. Bovenal willen we erop inzetten dat de speelplaatsen ná de schooluren ook gebruikt kunnen worden door het jeugdwerk, dat er zo veel nieuwe speelruimtes bij kan krijgen.’

Alle scholen in het kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs en universiteiten in Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig onderwijs) zullen een subsidie kunnen aanvragen van maximaal 15.000 euro. Die middelen kunnen worden besteed om de speelplaatsen avontuurlijker, kind- en bewegingsvriendelijker en meer open of gedeeld te maken. Het kan gaan over bijvoorbeeld grondwerken, groenaanleg, sport- en spelelementen, een sleutel- of badgesysteem, speel/sportmateriaal of kosten van een landschapsarchitect.

De projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot en met vrijdag 22 februari 2019 en zullen onder meer worden beoordeeld op de bewegingsvriendelijkheid, het gedeelde of open karakter, de kwaliteit van het projectplan en de inspraak van gebruikers, het lokale bestuur, leerkrachten ouders en leerlingen. Uiterlijk op 10 mei beslist de Vlaamse Regering welke projecten een subsidie zullen ontvangen.

In december en januari zullen de projectpartners onder coördinatie van De Ambrassade - expert in het delen van ruimte voor kinderen, jongeren en hun organisaties – en MOEV infosessies geven aan geïnteresseerde onderwijsinstellingen. Die vinden plaats in drie scholen die zelf al investeerden in bewegingsvriendelijke en gedeelde speelplaatsen (De Sterrespits in Gent, Mikado in Antwerpen en Paridaens in Leuven).

Op de website van Moev vinden scholen alle info over de projectoproep, en daarnaast ook een schat aan inspiratie om concreet aan de slag te gaan.