27.02.2018 | Jeugdwerk voor Allen spreidt zijn vleugels over Vlaanderen en Brussel

Jeugdwerk voor AllenHet van oorsprong Oost-Vlaamse netwerk Jeugdwerk voor Allen wordt vanaf 2018 uitgerold over heel Vlaanderen. Lokale besturen en jeugdverenigingen kunnen op Jeugdwerk voor Allen een beroep doen om te leren hoe ze hun werking toegankelijker kunnen maken voor kinderen en jongeren met een beperking of in een maatschappelijk kwetsbare situatie. JWVA biedt vorming en begeleiding en gaat via de samenwerkende partners op zoek naar een aanbod dat het best bij deze kinderen en jongeren past. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media neemt sinds januari de regie van de netwerkorganisatie op zich.

De minister van Jeugd lanceerde het netwerk Jeugdwerk voor Allen op de Dag van de Diversiteit (23 februari), samen met het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk.

Vlaamse vertaling van een voormalige provinciale werking

De provincies werkten al geruime tijd rond diverstiteit en toegankelijkheid van het jeugdwerk. Bij de overheveling van de provinciale bevoegdheden Jeugd besliste minister Sven Gatz om dit werk op Vlaams niveau verder te zetten en het van oorsprong Oost-Vlaamse netwerk Jeugdwerk voor Allen vanaf 2018 over heel Vlaanderen uit te rollen. Jeugdwerk Voor Allen streeft naar een open samenleving waarin álle kinderen en jongeren op een gelijkwaardige manier kunnen genieten van de brede waaier aan kwaliteitsvolle jeugdwerkinitiatieven die Vlaanderen rijk is.

De werking van Jeugdwerk voor Allen steunt op drie pijlers:

  1. een vraaggestuurd aanbod van vormings- of begeleidingstrajecten
  2. een aanspreekpunt voor vragen over welke vrijetijdsbesteding in de regio het best past bij de noden van een bepaalde groep kinderen of jongeren
  3. een signaalfunctie naar het lokale en Vlaamse beleid vanuit de opgemerkte noden.

In de opstartfase van Jeugdwerk voor Allen ligt de nadruk vooral op de eerste pijler. De andere pijlers kunnen pas volledig uitgebouwd worden wanneer Jeugdwerk voor Allen de netwerkpartners actief heeft kunnen betrekken.

Ambassadeurs zoeken regionale partners

In 2018 en 2019 stellen de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) en Oranje regionale ambassadeurs ter beschikking. Elke ambassadeur vertegenwoordigt Jeugdwerk Voor Allen in zijn/haar regio. Zij zoeken in hun regio's naar partners met expertise rond diversiteit, inclusie en jeugdwerk. De ambassadeurs organiseren eveneens regionale netwerktafels met alle partners binnen het regionale netwerk. Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een link met Jeugdwerk voor Allen via de VGC en het bestaande overleg, georganiseerd door Groep Intro.

Meer info nodig?

Heb je een vraag over toegankelijkheid, inclusie of diversiteit? Neem contact op met een van de regionale ambassadeurs (pdf) of stel je vraag via de website www.jeugdwerkvoorallen.be.

Naar aanleiding van de Dag van de Diversiteit werd een informatiepakket verstuurd naar alle Vlaamse jeugddiensten. Ben jij ook geïnteresseerd in zo'n pakket? Je kunt het aanvragen bij de ambassadeurs of via de website.