Diversiteit23 februari 2018 - Dag van de diversiteit in het jeugdwerk

Graag nodigen we je uit op de eerste Dag van de diversiteit in het jeugdwerk op 23 februari 2018 in het Vlaams Parlement. De minister van Jeugd zal er het gloednieuwe Masterplan diversiteit in het jeugdwerk lanceren. Het plan bundelt alle initiatieven die de sector en de overheid de komende jaren zullen nemen om de diversiteit in en van het jeugdwerk te verhogen. Ook het netwerk Jeugdwerk voor allen wordt er voorgesteld.

Waarover gaat het?

Diversiteit staat hoog op de agenda van de jeugdwerksector. In 2016 ontwikkelde het jeugdwerk de visienota 'Diversiteit in/en jeugdwerk' en organiseerde de minister van Jeugd het burgerkabinet 'Geef mee kleur aan de jeugd'. Geregeld vindt er overleg plaats tussen de jeugdsector, de Vlaamse overheid en de minister in het beleidsnetwerk diversiteit. Dat netwerk maakt nu een masterplan diversiteit in het jeugdwerk op. Het plan bundelt alle initiatieven die de sector en de overheid in de komende jaren nemen om de diversiteit in en van het jeugdwerk te verhogen.

Op 30 november vond in dat opzicht een inspirerende schrijfdag plaats. Daar werd met verschillende actoren een traject uitgeschreven dat het jeugdwerkaanbod meer afstemt op de noden van alle kinderen en jongeren in Vlaanderen en dat volop kansen geeft voor ontmoeting en sociale integratie. We verzamelden de acties die organisaties al uitvoeren of plannen en brachten in kaart welke ondersteuning nodig is om het masterplan te kunnen realiseren, waar er onderzoek nodig is en waar samenwerking aangewezen is.

Programma

12.30 u Onthaal met broodjes
14.00 - 16.00 u
  • Gesprek met de minister van Jeugd over het Masterplan diversiteit in het jeugdwerk
  • Voorstelling van het netwerk Jeugdwerk voor allen
16.00 u

Plechtige ondertekening van het masterplan door de betrokken actoren die het plan mee dragen

17.00 - 19.00 u Wereldmarkt met goede praktijkvoorbeelden
19.00 u

Afsluiting met receptie en optreden

Praktisch

Voor wie? Jongerenwerkers allerhande en beleidsmakers op verschillende beleidsniveaus
Wanneer? Vrijdag 23 februari 2018
Waar? Vlaams Parlement, Brussel
Hoe inschrijven?

De inschrijvingslink is eind januari beschikbaar

Nog vragen?

Gerda Van Roelen – gerda.vanroelen@cjsm.vlaanderen.be