05.04.2017 | Investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang - wijziging regelgeving

De Vlaamse Regering wijzigde vrijdag principieel het besluit over het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang. Dat besluit geeft uitvoering aan de artikelen uit het programmadecreet van 1998 waarmee het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) werd opgericht.

De aangebrachte wijzigingen beogen:

  • het vastleggen van nieuwe prioriteiten voor de periode 2017-2021. Tijdens de eerstvolgende periode van vijf jaar (2017-2021) geeft de Vlaamse Regering prioriteit aan:
    - het automatiseren van theatertrekken
    - de toegankelijkheid van culturele infrastructuur
    - energiezuiniger maken van culturele infrastructuur
  • het aanpassen van de benamingen van de investeringssubsidies
  • het vereenvoudigen van de administratieve procedure.

Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC), de Jeugdraad en daarna van de Raad van State.