Investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang

Save the date: 26 juni - Infomoment over de investeringssubsidies voor culturele infrastructuur

Op maandag 26 juni organiseert de Vlaamse overheid een infovoormiddag over de investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang. Ook infrastructuur die wordt gebruikt voor activiteiten van de jeugdsector, komt in aanmerking voor subsidiƫring. Er zal worden ingezoomd op de nieuwe prioriteit voor de beleidsperiode 2017-2021, met name het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur. Voor deze prioriteit worden bijkomende middelen uit het klimaatactiefonds voorzien. De uiterste indiendatum voor subsidieaanvragen in 2017 is 15 september.

Het infomoment vindt plaats in het VAC Gent en start om 9u30. Inschrijven kan tot en met 23 juni via e-mail naar ria.vanherck@cjsm.vlaanderen.be.

12.06.2017 | Investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang - wijziging regelgeving

De Vlaamse Regering hechtte op 9 juni 2017 haar definitieve goedkeuring aan het vernieuwde besluit over het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang (1). Het besluit legt de prioriteiten vast voor het bouwen, renoveren of aanpassen van culturele infrastructuur voor de periode 2017 tot 2021. De subsidies en projectaanvragen voor grote culturele infrastructuur blijven behouden. Er wordt wel één gezamenlijke indiendatum voorzien.

De aangebrachte wijzigingen beogen:

  • het vastleggen van nieuwe prioriteiten voor de periode 2017-2021. Tijdens de eerstvolgende periode van vijf jaar (2017-2021) geeft de Vlaamse Regering prioriteit aan:
    - het automatiseren van theatertrekken (verlengd)
    - de toegankelijkheid van culturele infrastructuur (verlengd)
    - energiezuiniger maken van culturele infrastructuur (nieuw)
  • het aanpassen van de benamingen van de investeringssubsidies
  • het vereenvoudigen van de administratieve procedure.

De uiterste indiendatum voor 2017 is 15 september 2017.

Meer informatie: website Departement Cultuur, Jeugd en Media

(1) Dit besluit geeft uitvoering aan de artikelen uit het programmadecreet van 1998 waarmee het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) werd opgericht.