Investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang

26.05.2017 | Save the date: 26 juni - Infomoment over de investeringssubsidies voor culturele infrastructuur

Op maandag 26 juni organiseert de Vlaamse overheid een infovoormiddag over de investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang. Er zal worden ingezoomd op de nieuwe prioriteit voor de beleidsperiode 2017-2021, met name het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur. Voor deze prioriteit worden bijkomende middelen uit het klimaatactiefonds voorzien. De uiterste indiendatum voor subsidieaanvragen in 2017 is 15 september.

Het infomoment vindt plaat in het VAC Gent en start om 9u30. Inschrijven kan tot en met 23 juni via e-mail naar ria.vanherck@cjsm.vlaanderen.be.

05.04.2017 | Investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang - wijziging regelgeving

De Vlaamse Regering wijzigde op 31 maart 2017 principieel het besluit over het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang. Dat besluit geeft uitvoering aan de artikelen uit het programmadecreet van 1998 waarmee het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) werd opgericht. De subsidies voor grote culturele infrastructuur blijven behouden. Er wordt wel één gezamenlijke indiendatum voorzien.

De aangebrachte wijzigingen beogen:

  • het vastleggen van nieuwe prioriteiten voor de periode 2017-2021. Tijdens de eerstvolgende periode van vijf jaar (2017-2021) geeft de Vlaamse Regering prioriteit aan:
    - het automatiseren van theatertrekken (verlengd)
    - de toegankelijkheid van culturele infrastructuur (verlengd)
    - energiezuiniger maken van culturele infrastructuur (nieuw)
  • het aanpassen van de benamingen van de investeringssubsidies
  • het vereenvoudigen van de administratieve procedure.

De uiterste indiendatum voor 2017 is 15 september 2017.

Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC), de Jeugdraad en daarna van de Raad van State.