15.12.2015 | Verslag EU-Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport

De jongste EU-Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport vond plaats op 23 en 24 november in Brussel. Voor jeugdzaken werd België vertegenwoordigd door minister Isabelle Simonis van de Franse Gemeenschap. De Raad boog zich over de volgende documenten:

Het Luxemburgse voorzitterschap bracht eveneens verslag uit van het overleg met vertegenwoordigers van het Europees Jeugdforum over het thema 'jeugdwerk in een digitaal tijdperk'.