Nieuwsberichten archief: maart 2019

29.03.2019 | Departement Cultuur, Jeugd en Media stelt voor: Jaarverslag 2018

Groteprioriteitendebat

Met het vernieuwde jaarverslag brengen we een bloemlezing van een aantal van de belangrijkste initiatieven die in 2018 op ons departement werden genomen, uitgewerkt en uitgevoerd. Een jaarverslag 'nieuwe stijl', als online en visueel aantrekkelijk magazine. De inhoudelijke rode draad is Transitie, zowel in het beleid als in de interne werking van het departement.


29.03.2019 | Steeds meer samenwerkingen stimuleren diversiteit in het jeugdwerk

Op de Dag van de Diversiteit in het Jeugdwerk maken het jeugdwerk, de minister van Jeugd en het Departement Cultuur, Jeugd en Media na één jaar de balans op van het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk. Op basis van dit plan werkten alle partners in het jeugdwerk op verschillende manieren aan diversiteit. Met als ultieme doel: gelijke kansen creëren voor iedereen en via sociale integratie ontmoeting en samenwerking stimuleren voor jongeren en hun organisaties. Lees meer.


26.03.2019 | Vernieuwde gratis verzekering voor vrijwilligers start op 1 april

Op 1 april 2019 gaat de vernieuwde gratis verzekering voor vrijwilligers van start. De bestaande vrijwilligersverzekering werd begin 2018 geëvalueerd en op enkele belangrijke punten aangepast. De bijgestuurde versie bevat geactualiseerde erkenningsvoorwaarden, een vernieuwd reglement en een modelpolis. Ontdek alle wijzigingen en nieuwigheden van de verzekering op de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.


22.03.2019 | Nieuwe JOP publicatie: Jongeren in cijfers en letters 4

Vandaag stelt het JOP – het JeugdOnderzoeksPlatform – de nieuwe publicatie 'Jongeren in cijfers en letters 4' voor. Het boek bevat de onderzoeksresultaten van drie studies uit het voorjaar van 2018: de JOP-monitor 4, de JOP-kindmonitor en de JOP-schoolmonitor 2. Het onderzoek, waaraan meer dan elfduizend kinderen en jongeren hebben deelgenomen bracht thema's in kaart zoals welbevinden, vrije tijd, diversiteit en politieke interesse. De onderzoeksresultaten bieden een unieke kijk op de jeugd in Vlaanderen en vormen een cruciale bron van kennis voor het vormgeven en ondersteunen van het Vlaamse jeugdbeleid. Lees meer.


21.03.2019 | Laat jouw stem horen op het #Groteprioriteitendebat | Brussel | 26.04.2019

Heb je een uitgesproken mening en sterke argumenten over wat er in Vlaanderen beter kan voor kinderen en jongeren? Waar moeten de Vlaamse ministers de komende jaren op inzetten zodat gelijke kansen, ruimte, brede ontwikkeling, een stem hebben in de samenleving, een haalbare kaart worden voor alle kinderen en jongeren? Klimaatverandering, psychisch welzijn, de zoektocht naar een goede job … waarover maak jij je zorgen? Laat jouw stem horen en kom op 26 april naar het #Groteprioriteitendebat in Brussel. Lees meer.


13.03.2019 | Aanpassingen KAVO-tool - Integratie eID

Na de paasvakantie voeren we enkele aanpassingen door aan de KAVO-tool mijnkadervorming.be. Vooral het inloggen zal anders verlopen. Na de wijziging moeten deelnemers, stageplaats-verantwoordelijken en medewerkers van verenigingen inloggen met hun elektronische identiteitskaart (eID) en eID-kaartlezer. Voor min-18-jarigen blijft het wel mogelijk om in te loggen via een e-mailadres en wachtwoord.


07.03.2019 | Integrale aanpak van Vlaamse Regering tegen pesten en geweld

Kinderen en jongeren worden vaak met geweld geconfronteerd- zowel online, op school, thuis, als in hun vrije tijd. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek naar geweld bij 1.713 kinderen en jongeren, dat werd verricht op vraag van de Vlaamse ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Onderwijs, Jeugd en Sport. De onderzoekers pleiten voor meer samenwerking tussen de verschillende diensten die met kinderen en jongeren in aanraking komen. Daarnaast is sensibilisering nodig over de mogelijke hulpkanalen, zodat kinderen en jongeren, maar ook hun ouders weten waar ze terechtkunnen met vragen over geweld. Lees meer.