Nieuwsberichten archief: juni 2019

07.06.2019 | Herinnering - Infomoment subsidielijn experimentele projecten

Op 19 juni in de namiddag organiseren we een infomoment over de subsidielijn experimentele jeugdprojecten. Experimentele jeugdprojecten kunnen worden opgezet op vier terreinen: jeugdwerk; informatie aan of over de jeugd en beleidsparticipatie van de jeugd; cultuureducatie van de jeugd; bovenlokaal jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en/of kinderen en jongeren met een handicap. Op het infomoment belichten we onder meer de subsidievoorwaarden, de procedure en voorbeelden van vroegere projecten.


07.06.2019 | Oproep expertopleiding Cultuur in de Spiegel

Muzische lessen, schoolvoorstellingen, rondleidingen in musea, culturele reizen, kunstenaars in de klas, artistieke workshops, schrijfwedstrijden, kunstprojecten met kwetsbare jongeren … Cultuur en onderwijs raken elkaar op vele plaatsen en manieren. Heb je ervaring en inzichten in het leren met, over en door cultuur, maar ben je toch nog op zoek naar inhoudelijke verdieping? Dan is de expertopleiding Cultuur in de Spiegel van CANON Cultuurcel en Departement Cultuur, Jeugd en Media iets voor jou. Inschrijven kan tot en met 14 juni.


07.06.2019 | Meet the parents?! Reflectie-instrument voor begeleiders in het jeugdwerk

Een goede relatie met ouders opbouwen, hoe doe je dat? Voor jeugdwerkers, zowel vrijwilligers als professionals, roepen contact en communicatie met ouders vaak veel vragen op. Om hen daarbij te helpen ontwikkelden onderzoekers van Odisee de tool "Meet the parents?!", een reflectie-instrument om jeugdwerkbegeleiders in groep te laten stilstaan bij hun relatie met ouders. Wie zelf aan de slag wil met de tool: er zijn verschillende train-the-trainersessies in juni en in het najaar. Lees er meer over.


04.06.2019 | Terugkoppelingsmoment werkgroep kadervorming - 25 juni

Op 25 juni koppelen we graag terug over de werkzaamheden van de werkgroep kadervorming. Die werkgroep startte begin 2019 met een analyse van de aanbevelingen uit het onderzoek kadervorming, met als doel de huidige regelgeving te optimaliseren. We lichten de voorstellen van de werkgroep toe en geven uitleg bij de onderwerpen waarover nog geen consensus is. Tot slot staan we nog even stil bij de verdere stappen in het traject.