Nieuwsberichten archief: juli-augustus 2019

22.08.2019 | Energielening Cultuur en Jeugd nu renteloos

In het kader van het Actieplan Klimaat besliste de Vlaamse Regering om enkele aanpassingen aan de investeringen vanuit het Vlaams Klimaatfonds door te voeren. De rente van de Energielening Cultuur en Jeugd voor de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen werd daarom verlaagd van 1% naar 0%. Meer info over deze energielening vind je op cjm.vlaanderen.be/energielening.


10.07.2019 | VN-wereldconferentie van ministers bevoegd voor Jeugd 2019 & Lisboa+21 Jeugdforum

Van 21 tot 23 juni vond in Lissabon de VN-wereldconferentie voor jeugdministers en het jeugdforum plaats. 21 jaar na de eerste wereldconferentie in 1998 bespraken meer dan 100 delegaties van ministers, ambtenaren en jongerenvertegenwoordigers de prioriteiten van het internationale jeugdbeleid. Ook het Departement Cultuur, Jeugd en Media en de VN-jongerenvertegenwoordiger van de Vlaamse Jeugdraad tekenden present.


04.07.2019 | Save-the-date : 30 jaar Kinderrechtenverdrag – actueler dan ooit | 4 december 2019

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseert op woensdag 4 december een inspiratie- en netwerkmoment naar aanleiding van 30 jaar Kinderrechtenverdrag. Vlaanderen speelde een pioniersrol in het goedkeuren en ratificeren van dit verdrag. Op dit inspiratiemoment blikken we o.m. met Ankie Vandekerckhove, de allereerste Kinderrechtencommissaris terug, maar ook vooruit. Welke initiatieven zijn er geweest, hoe staan we er vandaag voor en welke uitdagingen moet Vlaanderen aangaan op het vlak van kinderrechten? Noteer alvast 4 december in je agenda.