Nieuwsberichten archief: februari 2019

28.02.2019 | Buitenspeeldag op 24 april

Op woensdag 24 april 2019 vindt een nieuwe editie van de Buitenspeeldag plaats. Hét moment om kinderen een leuke tijd te bezorgen én het buiten spelen en sporten in eigen buurt voor de rest van het jaar aan te moedigen. Benieuwd wat er in jouw buurt te beleven valt? Ben je als lokaal bestuur nog niet ingeschreven voor deze Buitenspeeldag? Of heb je materiaal om jouw lokale buitenspeeldagactiviteiten te promoten. Je leest er hier meer over!


28.02.2019 | Recordinvestering in tenten voor jeugdbewegingen

Ook in dit laatste jaar van de regeerperiode plaatste het Departement Cultuur, Jeugd en Media een bestelling voor tenten voor de Uitleendienst Kampeermateriaal (ULDK). Het gaat om een bedrag van 465.000 euro voor de aankoop van 163 seniortenten, die deze zomer al beschikbaar zullen zijn voor de jeugdbewegingen. Lees er meer over.


28.02.2019 | Start onderzoek 'Welbevinden en gender in de vrije tijd'

Half januari ging het onderzoek 'Welbevinden en gender in de vrije tijd' van start. Het onderzoek wil te weten komen wat de oorzaken zijn van het lagere niveau van welbevinden bij LGTBQ+ jongeren en zal aanbevelingen formuleren voor de jeugdwerksector en het Vlaamse jeugdbeleid om het welbevinden te verbeteren. Wil je op de hoogte blijven van het onderzoek of eraan deelnemen? Lees verder.


28.02.2019 | Vlaanderen en de Baltische staten bouwen samen aan een slim en innovatief jeugdwerkbeleid

Op 12 en 13 februari vond in Tallinn de Subcommissie Jeugd tussen Vlaanderen en de Baltische Staten plaats. Samen met Estland, Letland en Litouwen sprak Vlaanderen een nieuw werkprogramma 2019-2022 af. De vier partners zullen gedurende vier jaar samenwerken rond één gezamenlijk thema: smart youth work (slim jeugdwerk), met een focus op expertiseopbouw en -uitwisseling. Lees er meer over.


28.02.2019 | 20 years and counting! Zuid-Afrikaanse jeugddelegatie op bezoek in Vlaanderen

Begin februari ontvingen we een delegatie van jeugdambtenaren, leden van het National Youth Development Agency, en jeugdwerkers uit Zuid-Afrika. Samen bespraken we de succesvolle samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika op het vlak van jeugd- en vrijwilligersbeleid, die al meer dan twintig jaar bestaat. Ook keken we vooruit naar hoe deze samenwerking in de toekomst nog versterkt kan worden. Lees er meer over.


28.02.2019 | Slotbeschouwingen VN over de naleving van het Kinderrechtenverdrag in België

Op 24 en 25 januari 2019 vond er bij het VN-Comité voor de Rechten van het Kind een constructieve dialoog plaats over het gecombineerde vijfde en zesde periodiek rapport van België over de naleving van het Kinderrechtenverdrag. Ook een delegatie uit Vlaanderen was er aanwezig. Het VN-Comité bezorgde ons land daarop een rapport met slotbeschouwingen en aanbevelingen. Lees er meer over.


21.02.2019 | Voorstelling JOP-boek Jongeren in cijfers en letters 4 op 22 maart - Schrijf je in!

Op 22 maart stellen het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) het nieuwe JOP-boek Jongeren in cijfers en letters 4 voor. Dat boek rapporteert de eerste bevindingen en inzichten over de data die het JOP in 2018 verzamelde bij meer dan 11.000 kinderen en jongeren in Vlaanderen. Onderzoeksresultaten over thema’s als welbevinden, vrijetijdsbesteding en sociale identiteit zullen tijdens de studiedag worden toegelicht. Bekijk het programma en schrijf je in.


Save the Date! 26 april 2019 - Groteprioriteitendebat

Heb je een uitgesproken mening en sterke argumenten over wat er in Vlaanderen beter kan voor kinderen en jongeren? Waar moeten de Vlaamse ministers de komende jaren op inzetten zodat gelijke kansen, groene ruimte, brede ontwikkeling een stem hebben in de samenleving en een haalbare kaart worden voor alle kinderen en jongeren?Laat jouw stem horen en kom op 26 april 2019 naar het #Groteprioriteitendebat in Brussel.


11.02.2018 | Schrijf je in voor de Dag van de Cultuureducatie op 12 maart!

Ben je gebeten door cultuur en leren? Overtuigd van het belang van cultuureducatie in de groei van ieder kind, iedere jongere en elke volwassene? Op zoek naar nieuwe inzichten en vernieuwende praktijken? Dan is de Dag van de Cultuureducatie iets voor jou! Dit jaar focussen we op angst als drijvende kracht achter cultuur en dus ook als essentieel onderdeel van cultuureducatie. Ontdek het programma en schrijf je in.


04.02.2019 | Bus naar bivak wordt goedkoper

Het wordt voor jeugdbewegingen goedkoper om met de bus op kamp te gaan. Na een succesvol proefproject wordt het goedkopere tarief voor jeugdbewegingen nu opgenomen in het vaste aanbod van De Lijn. De goedkope rit geldt voor grotere jeugdgroepen vanaf 30 personen. De bus brengt de jongeren tot de halte die het dichtste bij de bivakplaats ligt en de totale afstand mag oplopen tot 50 km.


04.02.2019 | Subsidiëring bovenlokaal jeugdwerk: uitvoeringsbesluit goedgekeurd

Op 11 januari keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit bij het decreet van 22 december 2017 over de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen definitief goed. Het uitvoeringsbesluit omvat de verdere concretisering van de bepalingen die in het decreet zijn opgenomen. Zo bepaalt het besluit onder andere de prioriteiten voor de jeugdhuizen en de procedures en de behandeling van de subsidiedossiers. Ook het toezicht en de beroepsmogelijkheden worden in het besluit vastgelegd.


04.02.2019 | Infosessies decreten bovenlokaal jeugdwerk en bovenlokale cultuurwerking

In februari organiseren we een tweede ronde infosessies over het bovenlokaal jeugd- en cultuurbeleid. Ben je vrijwilliger in de jeugd- of cultuursector en wil je meer weten over de subsidiemogelijkheden binnen beide decreten? Kom dan in februari naar een van de vier bijkomende infosessies. Die vinden ofwel op dinsdagavond of op zaterdagochtend plaats. Bekijk het programma en schrijf je in.


01.02.2019 | Tweede ronde beurzen vakmanschap

Er komt een tweede ronde voor aanvragen van beurzen in de zogenaamde ‘meester-leerling-trajecten’. Die beurzen geven vakmensen ruimte om een aantal maanden tot twee jaar intensief samen te werken met iemand die bij hen in de leer wil gaan. Zowel meester als leerling(en) ontvangen een stuk van de beurs, samen voor een bedrag van maximaal 2.000 euro per maand. Een aanvraag indienen kan tot uiterlijk 15 maart 2019.


01.02.2019 | Vrijetijdsmonitor brengt vrije tijd van de Vlaming in kaart

Bij het begin van de nieuwe gemeentelijke legislatuur lanceren het Departement Cultuur, Jeugd en Media, Sport Vlaanderen en de VVSG de lokale vrijetijdsmonitor. Die verzamelt gegevens over het vrijetijdsbeleid, het vrijetijdsaanbod en de vrijetijdsparticipatie in de Vlaamse gemeenten. Benieuwd hoe uw gemeente scoort op het vlak van cultuur, jeugd en sport? Bekijk de gegevens in de vrijetijdsmonitor of vergelijk uw gemeente met een buurgemeente of andere vergelijkingsgroepen.