Nieuwsberichten archief: mei 2018

24.05.2018 | WE CAN! Gids Raad van Europa tegen haatspraak

WE CAN! is de nieuwste tool van de Raad van Europa tegen haatspraak. Vandaag is haatspraak een van de meest voorkomende vormen van onverdraagzaamheid en vreemdelingenhaat in Europa. Dit is vooral online het geval. De gids moet jongeren en opvoeders helpen om de confrontatie aan te gaan met haatdragende narratieven, ze onderuit te halen en te vervangen door sterke alternatieven. De gids biedt daartoe een heel aantal efficiënte methodieken.


24.05.2018 | Verslag van de EU-Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport

Op de voorbij EU-Raad Jeugdzaken ging het onder meer over de rol van jongeren bij de opbouw van een veilige, hechte en harmonieuze samenleving in Europa en de rol van de jeugd bij het aanpakken van de demografische uitdagingen in de Europese Unie. Verder werden ook de toekomstige prioriteiten voor het EU-jeugdbeleid besproken en werd de samenwerking tussen Frankrijk en België op het vlak van preventie van gewelddadige radicalisering belicht.


17.05.2018 | Projectoproep Sociale Integratie

Minister van Jeugd Sven Gatz lanceert een projectoproep in het kader van het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk. Hij heeft daarvoor een budget van één miljoen euro voorzien. Het Masterplan wil van ons jeugdwerk een plek maken waar álle kinderen en jongeren uit Vlaanderen en Brussel, ongeacht afkomst, sociaaleconomische situatie, lichamelijke of psychische toestand, zich thuis voelen. De oproep mikt specifiek op projecten die kinderen en jongeren via ontmoeting en samenwerking in contact willen brengen met verschillende organisaties en verenigingen uit diverse sectoren.


09.05.2018 | Infomoment over de subsidielijn experimentele jeugdprojecten - 19 juni

Wist je al dat deze subsidielijn werd uitgebreid met een vierde domein waarbinnen een project kan worden opgezet: bovenlokaal jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en/of kinderen en jongeren met een handicap. Op 19 juni om 13.30 uur lichten we de subsidievoorwaarden en de procedure toe en tonen we voorbeelden van vroegere projecten. Inschrijven kan tot 13 juni.


09.05.2018 | Infomoment projectoproep sociale integratie - 19 juni

Heb je interesse in deze nieuwe projectoproep, maar zit je nog met een aantal vragen over je projectaanvraag? Op 19 juni om 16 uur houden we in Muntpunt een infomoment en belichten we de subsidievoorwaarden en de procedure. Inschrijven kan tot 13 juni.


Bij de jongste begrotingsbesprekingen kon minister van Jeugd Sven Gatz extra middelen verwerven voor de uitrol van het Masterplan diversiteit in het jeugdwerk. Concreet gaat het om 900.000 euro projectmiddelen om nieuwe initiatieven rond diversiteit te stimuleren.


02.05.2018 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


02.05.2018 | Verplichte vermelding logo Vlaamse overheid

Wie van de Vlaamse overheid een subsidie of opdracht krijgt, is verplicht om bij elke communicatie over de gesubsidieerde werking en het gesubsidieerde initiatief of project of over de opdracht het logo van de Vlaamse overheid te gebruiken. Let erop dat je altijd het juiste logo en de bijhorende tekst en baselines gebruikt.


02.05.2018 | Subsidies Onderwijs voor projecten rond kwetsbare jongeren en polarisering

Minister van Onderwijs Hilde Crevits subsidieert acht projecten om kwetsbare jongeren te versterken en polarisering en radicalisering op school tegen te gaan. 30.000 euro gaat naar het project 'Swap Point' van Platform Allochtone Jeugdwerkingen. Het project biedt kwetsbare leerlingen en studenten een ruimte waar ze terecht kunnen voor studie- en huiswerkbegeleiding, workshops en advies op maat van hun leernoden.


02.05.2018 | EU-Jeugdconferentie Sofia bepaalt nieuwe EU-jeugddoelstellingen

Op de EU-Jeugdconferentie in Sofia (16-19 april) werden de resultaten van de zesde cyclus van de gestructureerde dialoog over jeugd besproken. Aan die dialoog hebben meer dan 48.000 jongeren over heel Europa deelgenomen, hun manier om aan Europa te vertellen wat zij belangrijk vinden in hun leven. Op basis van deze informatie bepaalden jongerenvertegenwoordigers en beleidsmakers in Sofia elf jeugddoelstellingen voor de nieuwe Europese Jeugdstrategie.