Nieuwsberichten archief: maart 2018

22.03.2018 | Last van te veel regels in het vrijwilligerswerk? Zie je dingen die eenvoudiger kunnen? Neem deel aan de bevraging

Sabam, btw-regels, fiscale vrijstellingen voor giften, vzw-wetgeving, vrijwilligerswetgeving, belastingaangiften, verzekeringen… Zoek jij ook regelmatig naar de juiste informatie? Zie je dingen die eenvoudiger kunnen? Of valt het allemaal wel mee? Via een bevraging peilen we naar de behoeften en wensen van vrijwilligers. Deelnemen duurt slechts enkele minuten. De bevraging staat open voor iedereen die actief is als vrijwilliger.


20.03.2018 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


18.03.2018 | Elfde Buitenspeeldag op woensdag 18 april

Volgende maand is het weer Buitenspeeldag, ondertussen al de elfde editie! Kinderen kunnen opnieuw kiezen uit een uitgebreid en divers aanbod aan activiteiten: van kleinschalige speel- en sportinitiatieven in de buurt tot grote evenementen op de markt, in het park of in het speelbos.


16.03.2018 | Vragen over grensoverschrijdend gedrag? Ga naar grenslijn.be

De Vlaamse Regering lanceert vandaag grenslijn.be, een nieuwe website die alle expertise en informatie over grensoverschrijdend gedrag bundelt. De website mikt vooral op vrijwilligers en professionals die met kinderen werken: in het jeugdwerk, de sportsector, de kinderopvang, de jeugdhulp of het onderwijs.


14.03.2018 | Bevraging gratis vrijwilligersverzekering

Sinds 1 januari 2018 zorgt Vlaanderen voor de gratis verzekering voor vrijwilligers. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt deze gratis verzekering aan, net zoals die voordien via de provincies werd aangeboden. Om het hele systeem eens goed onder de loep te nemen, organiseert het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk een bevraging die openstaat voor alle organisaties die met vrijwilligers (willen) werken. Deelnemen duurt slechts 10 minuten en kan tot 23 april 2018.


09.03.2018 | Gedachtewisseling over de tussentijdse evaluatie van het JKP 2015-2019

De minister van Jeugd gaf in het Vlaams Parlement een stand van zaken over de uitvoering van het Vlaaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019. Daarbij lichtte hij zijn eigen bevoegdheden in detail toe, en in de mate van het mogelijke ook die van de andere Vlaamse ministers.


09.03.2018 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


07.03.2018 | Projectoproep polarisering

Onderwijs Vlaanderen kent subsidies toe voor projecten die polarisering in een schoolcontext aanpakken en voorkomen. De projecten moeten scholen en leerkrachten ondersteunen in hun aanpak van polarisering en bij uitbreiding in het managen van moeilijke gesprekken en klassituaties. De uiterste indiendatum is 15 maart 2018.


07.03.2018 | Projectoproep kansengroepen

Onderwijs Vlaanderen kent subsidies toe voor projecten die de positie van kwetsbare leerlingen versterken. De projecten moeten deze jongeren helpen hun schoolloopbaan succesvol te voltooien en/of hen helpen succesvol naar het hoger onderwijs door te stromen, en moeten negatieve uitkomsten, zoals schooluitval, jeugdcriminaliteit of radicalisering voorkomen. De uiterste indiendatum is 15 maart 2018.


06.03.2018 | Projectoproep Integratiepact: projecten ter bestrijding van racisme en discriminatie en bevordering van wederzijds respect

Deze projectoproep van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) heeft als doel directe en indirecte discriminatie van personen uit derde landen te bestrijden en wederzijds respect te bevorderen. Met de oproep wil men partnerschappen ondersteunen die oplossingsgerichte en sociaal innovatieve projecten opstarten die een gedragswijziging tegenover diversiteit, discriminatie en racisme beogen. De uiterste indiendatum is 30 maart 2018.


06.03.2018 | Belgiƫ geeft het voorbeeld met de nationale kinderrechtenindicatorenset

Hoe meet je het recht op vrijemeningsuiting van een kind? Of het recht op een gezonde levensstijl? Hoe breng je het recht op bescherming tegen pesten of bescherming tegen lichamelijk geweld in kaart? Tweehonderd praktijkdeskundigen, onderzoekers en beleidsmakers inzake kinderrechten zochten op een internationale conferentie naar een gemeenschappelijke basis om de uitvoering en naleving van kinderrechten te meten.


06.03.2018 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid