Nieuwsberichten archief: februari 2018

21.02.2018 | Volgende indienronde culturele projecten met een bovenlokale uitstraling

De volgende uiterste indiendatum voor subsidieaanvragen voor culturele projecten met een regionale uitstraling is 1 april 2018. Het gaat om subsidieaanvragen binnen het 'transitiereglement', één van de overgangsmaatregelen voor 2018 – 2019 van minister Gatz in het kader van de overdracht van de provinciale bevoegdheid cultuur naar Vlaanderen. Ook culturele initiatieven met bovenlokale ambities die podiumkansen voor jongeren creëren, komen in aanmerking voor subsidiëring. Lees meer.


14.02.2018 | Jouw visie op een kind- en jeugdvriendelijke stad of gemeente

Wat is een kind- en jeugdvriendelijke stad of gemeente? Wat betekent kindvriendelijkheid vandaag? En hoe wordt die anno 2018 uitgedaagd? Op 29 maart 2018 organiseren we een open denkdag rond kindvriendelijkheid. We nodigen graag iedereen met een mening, een idee of een ervaring uit voor deze informatieve en informele bijeenkomst.


07.02.2018 | Continuering provinciale werkingsmiddelen door Vlaamse overheid – deadline 1 april

Sinds 1 januari 2018 zijn de provinciale bevoegdheden Cultuur en Jeugd overgeheveld naar Vlaanderen. Minister Gatz besliste om de organisaties die in 2014 provinciale werkingssubsidies voor cultuur of jeugdwerk ontvingen, verder te subsidiëren in 2018 en 2019. Meer dan 800 organisaties dienden al een aanvraag in. De andere organisaties kunnen nog tot en met 1 april 2018 een aanvraag indienen.


02.02.2018 | Behaalde kadervormingsattesten in 2017

In 2017 behaalden 5.684 jongeren een attest kadervorming. Ten opzichte van 2017 betekent dat een daling van bijna 25 procent. Een attest kan pas worden uitgereikt als een jongere met succes heeft deelgenomen aan een erkende vormingscursus en de verplichte stage heeft voltooid.