Nieuwsberichten archief: Januari 2018

17.06.2018 | Minister Gatz lauwert nieuwe lichting kindvriendelijke steden en gemeenten

Aarschot, Beersel, Brugge, Denderleeuw, Genk, Halle, Hoogstraten, Riemst en Sint-Katelijne-Waver mogen zich de komende zes jaar kindvriendelijke stad of gemeente noemen.


09.05.2018 | Infomoment over de subsidielijn experimentele jeugdprojecten - 19 juni

Wist je al dat deze subsidielijn werd uitgebreid met een vierde domein waarbinnen een project kan worden opgezet: bovenlokaal jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en/of kinderen en jongeren met een handicap. Op 19 juni om 13.30 uur lichten we de subsidievoorwaarden en de procedure toe en tonen we voorbeelden van vroegere projecten. Inschrijven kan tot 13 juni.


09.05.2018 | Projectoproep sociale integratie + infomoment op 19 juni

Heb je interesse in deze nieuwe projectoproep, maar zit je nog met een aantal vragen over je projectaanvraag? Op 19 juni om 16 uur houden we in Muntpunt een infomoment en belichten we de subsidievoorwaarden en de procedure. Inschrijven kan tot 13 juni.


24.04.2018 | Parlementaire vragen en initiatieven m.b.t. het jeugdbeleid


17.04.2018 | Stel jouw vraag aan de wetenschap!

Kunnen robots kunst maken? Hoe wapenen we ons tegen fake news? Hoe kan cultuur vereenzaming tegen gaan? Op welke vragen wil de Vlaming dat de wetenschap een antwoord biedt? Dat is het uitgangspunt van de campagne 'Vraag voor de wetenschap'. Tot en met 27 mei kan elke Vlaming zijn prangende vraag indienen. De ingestuurde vragen dienen als insteek om een Vlaamse Wetenschapsagenda op te stellen. Die agenda zal de Vlaamse wetenschap de komende jaren helpen om beter in te spelen op de vragen die leven bij de bevolking.


16.04.2018 | Studiedag over genderdiversiteit bij jongeren op 15 mei

Het Leernetwerk Diversiteit organiseert op 15 mei een studiedag over het thema genderdiversiteit, een belangrijk aspect in de identiteitsontwikkeling van tieners en jongeren. Bij de ontwikkeling van de seksuele identiteit is genderdiversiteit een belangrijk aspect. Het jeugdwerk is daar niet blind voor en wil hen daarin ondersteunen.


16.04.2018 | Goedkope energielening voor cultuur- en jeugdverenigingen

Minister van Cultuur en Jeugd Sven Gatz lanceert de energielening voor culturele en jeugdinfrastructuur. Culturele en jeugdverenigingen die op Vlaams, provinciaal of lokaal niveau hun werking hebben binnen de beleidsthema's Cultuur en Jeugd, komen in aanmerking voor de goedkope energielening.


05.04.2018 | Voorstel van resolutie over het stroomlijnen van het jeugdinformatiebeleid

Met deze resolutie vraagt het Vlaams Parlement aan de Vlaamse Regering om zo snel mogelijk lid van Trusty te worden en om bij de invoering van het vernieuwde en gestroomlijnde jeugdinformatiebeleid rekening te houden met een aantal uitgangspunten, zoals het naleven van de zeven kwaliteitsprincipes van Trusty, het engagement van alle beleidsdomeinen of de optimale ondersteuning van De Ambrassade.


03.04.2018 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


22.03.2018 | Last van te veel regels in het vrijwilligerswerk? Zie je dingen die eenvoudiger kunnen? Neem deel aan de bevraging

Sabam, btw-regels, fiscale vrijstellingen voor giften, vzw-wetgeving, vrijwilligerswetgeving, belastingaangiften, verzekeringen… Zoek jij ook regelmatig naar de juiste informatie? Zie je dingen die eenvoudiger kunnen? Of valt het allemaal wel mee? Via een bevraging peilen we naar de behoeften en wensen van vrijwilligers. Deelnemen duurt slechts enkele minuten. De bevraging staat open voor iedereen die actief is als vrijwilliger.


20.03.2018 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


18.03.2018 | Elfde Buitenspeeldag op woensdag 18 april

Volgende maand is het weer Buitenspeeldag, ondertussen al de elfde editie! Kinderen kunnen opnieuw kiezen uit een uitgebreid en divers aanbod aan activiteiten: van kleinschalige speel- en sportinitiatieven in de buurt tot grote evenementen op de markt, in het park of in het speelbos.


16.03.2018 | Vragen over grensoverschrijdend gedrag? Ga naar grenslijn.be

De Vlaamse Regering lanceert vandaag grenslijn.be, een nieuwe website die alle expertise en informatie over grensoverschrijdend gedrag bundelt. De website mikt vooral op vrijwilligers en professionals die met kinderen werken: in het jeugdwerk, de sportsector, de kinderopvang, de jeugdhulp of het onderwijs.


14.03.2018 | Bevraging gratis vrijwilligersverzekering

Sinds 1 januari 2018 zorgt Vlaanderen voor de gratis verzekering voor vrijwilligers. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt deze gratis verzekering aan, net zoals die voordien via de provincies werd aangeboden. Om het hele systeem eens goed onder de loep te nemen, organiseert het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk een bevraging die openstaat voor alle organisaties die met vrijwilligers (willen) werken. Deelnemen duurt slechts 10 minuten en kan tot 23 april 2018.


09.03.2018 | Gedachtewisseling over de tussentijdse evaluatie van het JKP 2015-2019

De minister van Jeugd gaf in het Vlaams Parlement een stand van zaken over de uitvoering van het Vlaaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019. Daarbij lichtte hij zijn eigen bevoegdheden in detail toe, en in de mate van het mogelijke ook die van de andere Vlaamse ministers.


09.03.2018 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


07.03.2018 | Projectoproep polarisering

Onderwijs Vlaanderen kent subsidies toe voor projecten die polarisering in een schoolcontext aanpakken en voorkomen. De projecten moeten scholen en leerkrachten ondersteunen in hun aanpak van polarisering en bij uitbreiding in het managen van moeilijke gesprekken en klassituaties. De uiterste indiendatum is 15 maart 2018.


07.03.2018 | Projectoproep kansengroepen

Onderwijs Vlaanderen kent subsidies toe voor projecten die de positie van kwetsbare leerlingen versterken. De projecten moeten deze jongeren helpen hun schoolloopbaan succesvol te voltooien en/of hen helpen succesvol naar het hoger onderwijs door te stromen, en moeten negatieve uitkomsten, zoals schooluitval, jeugdcriminaliteit of radicalisering voorkomen. De uiterste indiendatum is 15 maart 2018.


06.03.2018 | Projectoproep Integratiepact: projecten ter bestrijding van racisme en discriminatie en bevordering van wederzijds respect

Deze projectoproep van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) heeft als doel directe en indirecte discriminatie van personen uit derde landen te bestrijden en wederzijds respect te bevorderen. Met de oproep wil men partnerschappen ondersteunen die oplossingsgerichte en sociaal innovatieve projecten opstarten die een gedragswijziging tegenover diversiteit, discriminatie en racisme beogen. De uiterste indiendatum is 30 maart 2018.


06.03.2018 | België geeft het voorbeeld met de nationale kinderrechtenindicatorenset

Hoe meet je het recht op vrijemeningsuiting van een kind? Of het recht op een gezonde levensstijl? Hoe breng je het recht op bescherming tegen pesten of bescherming tegen lichamelijk geweld in kaart? Tweehonderd praktijkdeskundigen, onderzoekers en beleidsmakers inzake kinderrechten zochten op een internationale conferentie naar een gemeenschappelijke basis om de uitvoering en naleving van kinderrechten te meten.


06.03.2018 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


21.02.2018 | Volgende indienronde culturele projecten met een bovenlokale uitstraling

De volgende uiterste indiendatum voor subsidieaanvragen voor culturele projecten met een regionale uitstraling is 1 april 2018. Het gaat om subsidieaanvragen binnen het 'transitiereglement', één van de overgangsmaatregelen voor 2018 – 2019 van minister Gatz in het kader van de overdracht van de provinciale bevoegdheid cultuur naar Vlaanderen. Ook culturele initiatieven met bovenlokale ambities die podiumkansen voor jongeren creëren, komen in aanmerking voor subsidiëring. Lees meer.


14.02.2018 | Jouw visie op een kind- en jeugdvriendelijke stad of gemeente

Wat is een kind- en jeugdvriendelijke stad of gemeente? Wat betekent kindvriendelijkheid vandaag? En hoe wordt die anno 2018 uitgedaagd? Op 29 maart 2018 organiseren we een open denkdag rond kindvriendelijkheid. We nodigen graag iedereen met een mening, een idee of een ervaring uit voor deze informatieve en informele bijeenkomst.


07.02.2018 | Continuering provinciale werkingsmiddelen door Vlaamse overheid – deadline 1 april

Sinds 1 januari 2018 zijn de provinciale bevoegdheden Cultuur en Jeugd overgeheveld naar Vlaanderen. Minister Gatz besliste om de organisaties die in 2014 provinciale werkingssubsidies voor cultuur of jeugdwerk ontvingen, verder te subsidiëren in 2018 en 2019. Meer dan 800 organisaties dienden al een aanvraag in. De andere organisaties kunnen nog tot en met 1 april 2018 een aanvraag indienen.


26.01.2018 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


11.01.2018 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


11.01.2018 | Vacature coördinator Uitleendienst Kampeermateriaal

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media is op zoek naar een coördinator voor de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd in Nossegem. De coördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de ULDK en stuurt de ploegbaas, tentenherstellers en administratief medewerker aan. Het gaat om een voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur. Solliciteren kan tot uiterlijk 28 januari 2018.


11.01.2018 | Internationale samenwerking jeugd


09.01.2018 | Internationale conferentie 'De effectiviteit van kinderrechten meten' - 9 februari 2018

Experts, beleidsmakers, onderzoekers en middenveldorganisaties actief op het vlak van kinderrechten gaan op zoek naar concrete, gezamenlijke instrumenten om de effectiviteit van kinderrechten te meten.


08.01.2018 | Infodag over de investeringssubsidies voor culturele en jeugdinfrastructuur - 30 januari 2018

We zoomen in op de drie prioriteiten voor de beleidsperiode 2017-2021, onder andere het energiezuinig maken van jeugdinfrastructuur en stellen de nieuwe energielening voor cultuur en jeugd voor.


05.01.2018 | Ding mee naar het label 'kindvriendelijke steden en gemeenten'!

Heeft jouw stad of gemeente de ambitie om op lange termijn te werken aan een kindvriendelijk beleid? Nog tot 18 februari kun je bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media een portfolio indienen voor de toekenning van het label 'kindvriendelijke steden en gemeenten'.


05.01.2018 | Subsidie voor twaalf experimentele projecten

De minister van Jeugd besliste om twaalf experimentele jeugdprojecten te aanvaarden voor subsidiëring. Het gaat om zes nieuwe projectaanvragen en zes aanvragen voor een verlenging van de subsidie. Met de subsidielijn voor experimentele projecten wil de minister inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften in de jeugdsector Maak kennis met de gesubsidieerde projecten.


05.01.2018 | Projectsubsidie voor zeven jeugdverenigingen

De minister van Jeugd besliste om zeven projecten van structureel gesubsidieerde jeugdverenigingen te aanvaarden voor subsidiëring. Het gaat om projecten die inspelen op nieuwe ontwikkelingen of opportuniteiten die niet konden worden voorzien bij het opstellen van de beleidsnota en die voor de vereniging een bijzonder karakter hebben. Maak kennis met de gesubsidieerde projecten


04.01.2018 | Decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen aangenomen door Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement nam op 21 december het ontwerp van decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen aan. Met het decreet wordt vanaf 2020 jeugdwerk ondersteund dat niet gericht is op de hele Vlaamse Gemeenschap, maar wel inspeelt op prioriteiten van de Vlaamse overheid. Het decreet bundelt verschillende subsidielijnen en ondersteunt vooral jeugdwerk dat zich focust op het realiseren van een jeugdwerkaanbod voor álle kinderen en jongeren.


04.01.2018 | Begroting Jeugd aangenomen door Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement nam op 21 december het ontwerp van uitgavenbegroting 2018 aan. Op het budget Jeugd zien we een aanzienlijke verhoging t.o.v. het budget 2017. Dat komt onder andere door de overheveling van de provinciale middelen voor bovenlokaal jeugdwerk en door de extra middelen voor de verenigingen die op basis van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid gesubsidieerd worden.


04.01.2018 | Toelichting en bespreking beleidsbrief Jeugd 2018

In samenhang met de begroting 2018 lichtte minister Gatz zijn beleidsbrief Jeugd 2017-2018 toe in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Prioriteiten voor 2018 zijn het masterplan diversiteit, de uitbouw van een communicatieplatform voor de jeugd, de overheveling van de provinciale taakstelling rond jeugd, en blijven inzetten op een gecoördineerd vrijwilligersbeleid en op kindvriendelijke steden en gemeenten.


04.01.2018 | Voordracht leden algemene vergadering vzw ADJ

De Vlaamse Regering besliste op 8 december twaalf leden voor te dragen die als afvaardiging van de Vlaamse Gemeenschap in de algemene vergadering van de Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ) zullen zetelen. Het gaat om een mandaat van vier jaar tot eind 2021.


03.01.2018 | Een nieuwe structuur voor het Departement Cultuur, Jeugd en Media

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media start het nieuwe jaar in een volledig nieuwe structuur. Het departement wil immers optimaal blijven inspelen op de behoeften van zijn stakeholders en doelgroepen. Daarom is er enerzijds nood aan meer kennisontwikkeling, anderzijds aan een meer geïntegreerde aanpak van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Lees meer