Nieuwsberichten archief: September 2017

21.09.2017 | Initiatieven Jeugdwerk in de Stad - InterCity Youth Conference

17 november 2017
Vlaamse dag ICY-conferentie & finale traject Jeugdwerk in de Stad - voor schepenen, jeugdconsulenten, jeugdraadsleden en jeugdwerkers uit de centrum- en regionale steden

Winnaars wedstrijd Tegengif(t)
De stad Geraardsbergen en Jeugdhuis De Moeve uit Lier zijn de winnaars van onze wedstrijd Tegengif(t)!


21.09.2017 | Jeugdmonitor: meten is weten!

Voortaan kunnen lokale besturen en de VGC aan de slag met de jeugdmonitor, een online tool om kinderen en jongeren te bevragen over hun buurt, hobby’s en school. De tool polst naar wat ze leuk of vervelend vinden aan hun buurt of welke problemen ze ondervinden Met de resultaten kunnen lokale besturen aan de slag om hun stad of gemeente kindvriendelijker te maken.


20.09.2017 | Uitnodiging studiebezoek Litouwen

De afdeling Jeugd trekt met een delegatie van zes personen naar Litouwen voor een studiebezoek over het thema jeugdwerk op lokaal niveau (23 tot 27 oktober). Welke jeugdwerkvormen bestaan er? Welke methodieken gebruiken ze? Hoe bereiken ze diverse doelgroepen? WIl je graag deelnemen? Solliciteren kan tot 4 oktober.


20.09.2017 | Tussentijdse evaluatie Erasmus+ en evaluatie Bel'J

Hoe evalueren de EU-lidstaten Erasmus+ halverwege het programma? Vlaanderen wijst alleszins op de sterktes van het hoofdstuk Jeugd (Youth in Action): diversiteit aan acties, verhoging van de projectmiddelen, kwaliteitsvolle projecten. Ook het kleine Belgische broertje van Youth in Action, Bel'J, werd positief beoordeeld als laagdrempelige opstap naar interculturele samenwerking.


18.09.2017 | Terugkoppelingsmoment over kadervorming

Op donderdag 12 oktober in de namiddag organiseert de afdeling Jeugd een overleg- en terugkoppelingsmoment rond kadervorming. Dit moment is bedoeld voor medewerkers die in hun vereniging inhoudelijk met kadervorming bezig zijn. Inschrijven kan tot 9 oktober.


18.09.2017 | Subsidie voor 75 jeugdhuisprojecten

De Vlaamse minister van Jeugd kende aan 46 jeugdhuizen een subsidie toe voor bovenlokale projecen rond artistieke expressie of ondernemerschap. Met de subsidie kunnen de jeugdhuizen medewerkers aanwerven om in 2018 een project uit te werken rond deze thema's. In totaal worden 75 projecten gesubsidieerd voor een globaal bedrag van 3.145.000 euro. Bekijk de afzonderlijke subsidiebedragen.


14.09.2017 | Subsidies jeugdverenigingen 2018-2021 bekend

De Vlaamse minister van Jeugd heeft een beslissing genomen over de subsidie-enveloppe 2018-2021 voor de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, de verenigingen informatie en participatie en de cultuureducatieve verenigingen. In totaal worden 98 verenigingen gesubsidieerd voor een totaalbedrag van 30.580.000 euro. Bekijk de subsidiebedragen per vereniging.


04.09.2017 | Uitnodiging workshop 'Netwerken' op 5 oktober

Vind jij samenwerken met andere organisaties en overheden belangrijk? En wil je je kennis en vaardigheden hierover nog wat aanscherpen? Op 5 oktober kun je in de workshop ‘Netwerken’ aan de slag met PRONET en leer je welke rollen en competenties nodig zijn voor een succesvolle samenwerking. De workshop is bedoeld voor jeugdwerkers en jeugdbeleidsmakers in een stedelijke context, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom!


04.09.2017 | Investeringssubsidies voor culturele en jeugdinfrastructuur

Nog tot 15 september kun je een aanvraag indienen voor investeringssubsidies voor culturele en jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang. De vernieuwde regeling over deze subsidielijn bevat drie sectorale prioriteiten voor de periode 2017-2021: (1) het automatiseren van theatertrekken, (2) toegankelijkheid van culturele infrastructuur en (3) het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur. Voor de laatste twee prioriteiten komt ook infrastructuur die door de jeugdsector wordt gebruikt, in aanmerking voor subsidiëring.