Nieuwsberichten archief: Oktober 2016

31.10.2016 | Vacature voor dossierverantwoordelijke jeugdverenigingen

De afdeling Jeugd is op zoek naar een dossierverantwoordelijke jeugdverenigingen. Hij of zij zal instaan voor het analyseren van projectaanvragen, beleidsnota’s, voortgangsrapporten en financiële verslagen van jeugdverenigingen. Het gaat om een voltijdse functie met een contract van bepaalde duur (tot 30 juni 2017). Solliciteren kan tot en met 16 november 2016.


28.10.2016 | Studievoormiddag 'Vrije tijd van jongeren in een residentiële voorziening'

Op 19 december stelt de afdeling Jeugd de resultaten voor van het onderzoek 'Vrije tijd van jongeren in een residentiële voorziening'. Het onderzoek gaat na in welke mate kinderen en jongeren die in een voorziening verblijven, een passend vrijetijdsaanbod kunnen vinden en welke rol het bestaande jeugdwerkaanbod daarin speelt. Interesse? Bekijk het programma en schrijf je in vóór 13 december.


27.10.2016 | Workshop regulitis bij kampen: conclusies en aanbevelingen

Hoe kunnen we het jeugdbewegingen makkelijker maken om kampen te organiseren? In juni vond daarover een workshop plaats met burgemeesters, schepenen, kampuitbaters, jeugd- en andere lokale ambtenaren. Een aantal sprekers legden de knelpunten bloot en stelden goede praktijken voor. De deelnemers formuleerden aanbevelingen en concrete acties.


27.10.2016 | Resolutie betreffende de toegang tot en het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij door jongeren

In deze resolutie vraagt het Parlement aan de Vlaamse Regering onder andere om blijvend in te zetten op mediawijheid en om er bij de federale Regering voor te pleiten dat de minimumleeftijd voor de toegang van kinderen tot diensten van de informatiemaatschappij wordt vastgelegd op 13 jaar in plaats van 16 jaar, zoals voorzien in de nieuwe EU-verordening over privacy.


27.10.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


25.10.2016 | Beleidsbrief Jeugd ingediend bij Vlaams Parlement

De minister van Jeugd diende op 21 oktober zijn beleidsbrief Jeugd 2016-2017 in bij het Vlaams Parlement. Prioriteiten voor 2017 zijn de concrete ondersteuning voor diversiteit in het jeugdwerk, het traject rond jeugdwerk in de stad, de evaluatie van het decreet op de jeugdverblijven, de voorbereiding van de overheveling van de taken van de provincies naar het Vlaamse niveau en blijvend inzetten op kindvriendelijke gemeenten.


21.10.2016 | Fusie van verenigingen: richtlijnen

Verenigingen die op basis van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderechtenbeleid worden gesubsidieerd en die vrezen dat ze de nieuwe erkenningsnormen niet zullen halen, krijgen de mogelijkheid om in de periode 2017-2019 een fusie aan te gaan met een andere verenigingen die binnen dat decreet gesubsidieerd wordt.


20.10.2016 | Stel je kandidaat voor de beoordelingscommissie participatieprojecten kansengroepen

De Vlaamse overheid wil een duurzame en actieve participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport bevorderen door jaarlijks diverse projecten voor en door kansengroepen te ondersteunen. Voor de beoordeling van subsidieaanvragen is het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media op zoek naar extra deskundigen met een brede maatschappelijke interesse en affiniteit met het jeugdwerk, de cultuur- of sportsector. Interesse? Stel je kandidaat voor 3 november.


20.10.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


20.10.2016 | Actieplan brengt cultuur en onderwijs dichter bij elkaar

De Vlaamse Regering heeft op 14 oktober het actieplan 'Cultuur en Onderwijs - Samen voor meer en beter' goedgekeurd. Met dit plan wil Vlaanderen elk kind en elke jongere, ongeacht de thuissituatie en sociaaleconomische achtergrond, mee laten genieten van cultuur. Daarvoor wordt een intensere samenwerking tussen cultuur en onderwijs opgezet. Zo staan er dit schooljaar al enkele concrete cultuureducatieve projecten rond pesten en welbevinden op stapel, in samenwerking met een aantal culturele organisaties.


19.10.2016 | Kadervorming: uitgereikte attesten in 2015

In 2015 reikte de afdeling Jeugd 7.068 attesten kadervorming uit. Ten opzichte van 2014 betekent dat een stijging van iets meer dan 10 procent. Bekijk het overzicht met de aantallen per type attest.


14.10.2016 | Uitnodiging studiebezoek Estland (15-18.11.2016)

De afdeling Jeugd stuurt een delegatie van vijf personen naar Estland voor een studiebezoek over het thema 'Cultuureducatieve activiteiten in de vrije tijd en hobby schools'. Maak je graag deel uit van deze delegatie? Solliciteren kan tot 31 oktober, 12u.


14.10.2016 | Aanvragen werkingssubsidies jeugdverblijfcentra en hostels: vóór 1 november

Uitbaters van jeugdverblijfcentra en hostels die door Toerisme Vlaanderen erkend zijn als jeugdverblijfcentrum type A, B of C of als hostel, kunnen vóór 1 november 2016 bij de afdeling Jeugd een vierjarige werkingssubsidie aanvragen voor de beleidsperiode 2017-2020.


14.10.2016 | Uitnodiging studiebezoek Catalonië (7-10.11.2016)

De afdeling Jeugd stuurt een delegatie van vijf personen naar Catalonië voor een studiebezoek over het thema 'Wisselwerking tussen formeel en niet-formeel leren in de context van het lokale onderwijsprogramma'. Maak je graag deel uit van deze delegatie? Solliciteren kan tot 24 oktober.


14.10.2016 | Jeugdwerk in de stad: updates en evaluatie

Met 120 deelnemers mogen we het startmoment van 27 september een succes noemen. Was jij een van hen en ben je benieuwd wat de discussies in de workshops opgeleverd hebben? Een aantal presentaties en verslagen staan al online. Ook de suggesties die we van jullie kregen, kun je op jeugdwerkindestad.be bekijken. En via het evaluatieformulier kun je je mening geven over het startmoment.


13.10.2016 | Infosessies voor verenigingen informatie en participatie en cultuureducatieve verenigingen

Op 21 november 2016 houdt de afdeling Jeugd twee infosessies over de wijziging van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. We lichten uitgebreid toe wat er juist verandert en wanneer de wijzigingen ingaan. Inschrijven kan tot 14 november.


10.10.2016 | Projectoproep Music Connects: projecten door/voor jongeren

Voor zijn oproep 2016 gaat het Koningin Mathildefonds op zoek naar originele en participatieve projecten waarin muziek een centrale rol speelt. De projecten worden gedragen door kinderen en/of jongeren en zijn bedoeld om ontmoeting mogelijk te maken en de expressie, de emancipatie en het welbevinden van kwetsbare jongeren te bevorderen. De oproep richt zich tot alle niet-commerciële organisaties in België. Uiterste indiendatum is 23 november 2016.


10.10.2016 | Nieuw uitvoeringsbesluit bij het decreet lokaal jeugdbeleid

De Vlaamse Regering keurde op 7 oktober 2016 een nieuw uitvoeringsbesluit bij het decreet lokaal jeugdbeleid principieel goed. Concreet bundelt dit nieuwe besluit de bepalingen uit de twee bestaande uitvoeringsbesluiten en zorgt het voor de verdere uitwerking van de decretale bepalingen die nog behouden werden na de laatste aanpassingen van het decreet.


10.10.2016 | Wijziging uitvoeringsbesluit bij het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

De Vlaamse Regering keurde op 7 oktober een aantal wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit bij het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid principieel goed. Het besluit wordt aangepast aan een aantal recente wijzigingen van het decreet, verder worden een aantal bepalingen die niet langer actueel zijn, geschrapt. De wijziging beoogt ook een administratieve lastenverlaging.


07.10.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


04.10.2016 | Europese aanbeveling over de toegang van jongeren tot hun rechten

Met deze aanbeveling roept de Raad van Europa zijn lidstaten op om na te denken over specifieke maatregelen die de toegang van jongeren tot hun rechten faciliteren en om lokale en regionale besturen aan te moedigen hetzelfde te doen.