Nieuwsberichten archief: December 2016

20.12.2016 | Projectoproep Bruggenbouwers binnen en naar het jeugdwerk

Met deze projectoproep wil de minister van Jeugd op lokaal niveau impulsen geven aan organisaties die werk maken van een jeugdwerkaanbod dat de diversiteit in de samenleving beter weerspiegelt. De projecten moeten een brug slaan tussen bestaande jeugdwerkingen en/of andere organisaties die kinderen en jongeren in kwetsbare situaties bereiken.


19.12.2016 | Jeugdwerk biedt jongeren in voorzieningen zinvolle vrijetijdsbesteding

De meeste voorzieningen erkennen het belang van een uitdagende vrijetijdsbesteding voor hun jongeren. Twee derde van de voorzieningen heeft zelfs een structurele samenwerking met externe (jeugdwerk)organisaties. De uitdagingen liggen in het wegwerken van financiĆ«le drempels en het intensiveren van de samenwerking met het jeugdwerk en de vrijetijdssector. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek 'Vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen', dat vandaag werd voorgesteld.


14.12.2016 | Nieuw uitvoeringsbesluit bij het decreet lokaal jeugdbeleid

De Vlaamse Regering keurde op 9 december 2016 een nieuw uitvoeringsbesluit bij het decreet lokaal jeugdbeleid definitief goed. Concreet bundelt dit nieuwe besluit de bepalingen uit de twee bestaande uitvoeringsbesluiten en zorgt het voor de verdere uitwerking van de nog behouden decretale bepalingen.


14.12.2016 | Uitbetaling tweede deel VIA-middelen

De Vlaamse Regering besliste tot toekenning van het tweede deel van de subsidie 2016 voor de uitvoering van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social profit- en de non-profitsectoren in het sociaal-cultureel werk. De subsidies zijn voorzien voor de uitvoering van de maatregelen koopkracht en kwaliteit. Het gaat in totaal om zo'n 11,56 miljoen euro.


12.12.2016 | Doe mee met de No Hate Speech Movement

De No Hate Speech Movement Vlaanderen roept jongeren en hun begeleiders (jeugdwerkers, leerkrachten, ouders) op om mee werk te maken van meer interculturele contacten en gelijke kansen en om haatspraak tegen te gaan. Ontdek hoe ook jouw organisatie actie kan ondernemen om haatspraak uit de wereld te helpen!


08.12.2016 | Erkenning voor zes bijkomende verenigingen

Zes verenigingen worden vanaf 1 januari 2017 structureel erkend als landelijk georganiseerde jeugdvereniging of cultuureducatieve vereniging: Bloemenstad, Coderdojo Belgium, Talencentrum Le Crayon, Tsjaka, Circusplaneet en Music On Stage.


08.12.2016 | Wijziging uitvoeringsbesluit bij het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

De Vlaamse Regering keurde op 2 december een aantal wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit bij het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid definitief goed. Het besluit wordt aangepast aan een aantal recente wijzigingen van het decreet, verder worden een aantal bepalingen die niet langer actueel zijn, geschrapt. De wijziging beoogt ook een administratieve lastenverlaging.


01.12.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid