Nieuwsberichten archief: April 2016

28.04.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


26.04.2016 | Negende Buitenspeeldag opnieuw recordeditie

Met maar liefst 382 buitenspeellocaties in 240 gemeenten was de Buitenspeeldag 2016 opnieuw een overweldigend succes. Ter vergelijking: vorig jaar strandden we op 300 locaties in 233 gemeenten. Er is ook een duidelijke trend zichtbaar: steeds vaker is er een aanbod van meerdere kleinschalige en buurtgerichte initiatieven in plaats van alleen massa-evenementen


26.04.2016 | 'Ready for life, ready for society'

Hoe kunnen we het voor jongeren makkelijker maken om zich te engageren in een divers, inclusief en verbindend Europa? Dat is de hamvraag van de nieuwe cyclus van de gestructureerde dialoog 'Ready for life, ready for society', die door het Nederlandse EU-voorzitterschap op gang werd getrapt.


26.04.2016 | Nieuwe Strategie Kinderrechten 2016-2021

Op 2 maart 2016 keurde de Raad van Europa haar Strategie Kinderrechten 2016-2021definitief goed. Deze nieuwe strategie wil inzetten op vijf prioriteiten: gelijke kansen, participatie, een leven vrij van geweld, kindvriendelijke justitie en de rechten van kinderen in de digitale omgeving.


25.04.2016 | Infosessies beleidsnota's 2018-2021

De afdeling Jeugd houdt op 24 en 26 mei twee (identieke) infosessies over de nieuwe beleidsnota's 2018-2021 van erkende verenigingen. We leggen uit wat we precies verwachten van een beleidsnota en hoe je kunt omgaan met het nieuwe criterium stedelijkheid. Ook de recent voorgestelde decretale aanpassingen komen aan bod.


25.04.2016 | 7 juni : workshop 'Regulitis bij kampen'

Hoe kunnen we de organisatie van een kamp voor jongeren eenvoudiger maken? In de workshop 'Regulitis bij kampen' op 7 juni in Genk gaan we op zoek naar antwoorden. We leggen de vinger op een aantal knelpunten, maar stellen ook goede praktijken voor.


22.04.2016 | Subsidieregeling jeugdhuizen vereenvoudigd

De Vlaamse Regering keurde een aantal wijzigingen aan de subsidieregeling voor jeugdhuizen definitief goed. Met de wijzigingen worden een aantal formele subsidievoorwaarden versoepeld, waardoor de administratieve last voor de jeugdhuizen vermindert.


21.04.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


14.04.2016 | Voorstel tot aanpassing decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

Een aantal Vlaamse Parlementsleden diende een voorstel van decreet in waarmee hoofdzakelijk de erkenningsnormen en -procedure voor de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, cultuureducatieve verenigingen en verenigingen informatie en participatie worden gewijzigd.


07.04.2016 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid