Nieuwsberichten archief: September 2014

26.09.2014 | Personeelssubsidie voor zes jeugdverblijfcentra

De afdeling Jeugd kent aan zes jeugdverblijfcentra van het type C en hostels een personeelssubsidie toe voor de beleidsperiode 2015-2018. Het gaat om een totaal van 97 500 euro.


26.09.2014 | Nieuwe samenstelling en opdrachten team Lokaal Jeugdbeleid

De voorbije zomer vonden een aantal personeelsverschuivingen plaats in de afdeling Jeugd. Dat had vooral gevolgen voor de samenstelling en de opdrachten van het team Lokaal Jeugdbeleid.


25.09.2014 | Onderzoeksrapport 'Jeugdhuizen in Vlaanderen'

Het globale rapport van het onderzoek over de jeugdhuizen in Vlaanderen is nu beschikbaar op deze website. Het onderzoek geeft een beeld van de deelnemers, de begeleiding en de werking in de jeugdhuizen anno 2013


25.09.2014 | Update van de Europese en internationale beleidsagenda's rond kinderen, jeugd en kinderrechten

De brochure 'The European and International Policy Agendas on Children, Youth and Children’s Rights', die in 2010 onder het Belgische EU-voorzitterschap Jeugd werd gepubliceerd, kreeg dit jaar een update.


24.09.2014 | Oproep projecten leesbevordering : deadline 15 oktober

Tot 15 oktober 2014 kunnen organisaties subsidies voor projecten leesbevordering aanvragen bij het Vlaams Fonds voor de Letteren. Ook jeugdverenigingen komen in aanmerking. Het moet gaan om projecten die in 2015 van start gaan.


22.09.2014 | Ook het jeugdbeleid komt aan bod in de Septemberverklaring

"In het cultuur- en jeugdbeleid zetten we in op mensen eerder dan op structuren, door de verenigingen en maatschappelijk kwetsbare groepen maximaal te ontzien en minimaal te besparen op projecten en vernieuwende initiatieven" - Lees de volledige Septemberverklaring.


22.09.2014 | Reglementen Vlaamse Jeugdraad goedgekeurd door Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering keurde op 19 september het huishoudelijk reglement goed van de Vlaamse Jeugdraad. Ze keurde ook het verkiezingsreglement goed, mits enkele tekstuele aanpassingen.


11.09.2014 | 2 miljoen euro voor jeugd- en zorgverblijven

Minister van Toerisme Ben Weyts investeert 2 miljoen euro in 55 verblijven voor sociaal toerisme. De subsidies gaan naar de modernisering van jeugdverblijven en de realisatie of verbetering van zorgverblijven.


04.09.2014 | Subsidie voor 56 jeugdhuisprojecten

Minister van Jeugd Sven Gatz besliste om aan 40 jeugdhuizen een personeels- en werkingssubsidie toe te kennen voor de uitvoering van een bovenlokaal project rond artistieke expressie of ondernemerschap. Met de subsidie worden in totaal 56 projecten ondersteund.


04.09.2014 | Vraag tijdig tenten aan voor 2015!

Vanaf 1 oktober kunnen jeugdverenigingen bij de ULDK tenten aanvragen voor 2015. Wacht niet te lang om je aanvraag in te dienen: bij de toekenning van tenten geldt immers het principe 'wie eerst komt, eerst maalt'.


04.09.2014 | ULDK vanaf 2015 alleen nog actief in Nossegem

De Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK) zal vanaf de uitleenperiode 2015 maar één centraal afhaal- en inleverpunt meer in gebruik hebben, namelijk in de nieuwe locatie in Nossegem.


01.09.2014 | Terugkoppeling over de verslaggeving 2013

De afdeling Jeugd organiseert op 9 oktober 2014 een terugkoppelingsmoment over de verslaggeving 2013 van de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, de cultuureducatieve verenigingen en de verenigingen informatie en participatie.


01.09.2014 | Dringend gezocht: UNESCO-jongerenwerkgroep

De Vlaamse UNESCO-jongerenvertegenwoordiger Line Kuppens is op zoek naar gemotiveerde jongeren die samen met haar de UNESCO wat dichter bij de jeugd willen brengen en jongeren een stem willen geven in het beleid.