Nieuwsberichten archief: November 2014

27.11.2014 | Samenwerkingsprogramma met Baltische Staten

Op de subcommissie Jeugd met Litouwen, Estland, Letland en Vlaanderen legden de jeugdadministraties van deze vier landen een nieuw samenwerkingsprogramma 2015-2017 met vier prioritaire thema's vast.


27.11.2014 | Beheer van lokale jeugdcentra: voorbeeld Litouwen

De afdeling Jeugd stuurde eind mei een vijfkoppige delegatie naar Litouwen voor een studiebezoek over het thema 'Beheer van jeugdcentra op lokaal niveau. Het verslag van dat bezoek is nu beschikbaar op deze website.


21.11.2014 | Enquête van Klasse voor een sterker aanbod

Klasse wil een sterk aanbod uitwerken en organiseert daarom een enquête bij professionals en ouders. Neem jij een kwartier de tijd hiervoor? Danzij jouw bijdrage kan Klasse beter en efficiënter over onderwijs communiceren, voor jou.


20.11.2014 | België neemt het voortouw rond kinderrechten

Vandaag vieren we de 25ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag. Naar aanleiding daarvan organiseert België, als voorzitter van de Raad van Europa, op 9 en 10 december een Europese Conferentie over "het Belang van het Kind".


17.11.2014 | Participatie van Romajongeren

Het info- en discussiemoment over de participatie van Romajongeren aan buurt en beleid, dat gepland was voor 28 november, wordt afgelast omdat er te weinig inschrijvingen zijn.


14.11.2014 | Subsidiëring of erkenning voor acht verenigingen

De afdeling Jeugd ontving van twaalf verenigingen een aanvraag voor subsidiëring of erkenning in het kader van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Voor acht verenigingen kon een positieve beslissing worden genomen.


10.11.2014 | Subsidiebedragen gemeenten 2014 en 2015

De definitieve subsidiebedragen 2014 en de raming van de subsidiebedragen 2015 voor de gemeentebesturen en de VGC zijn nu beschikbaar op deze website.


06.11.2014 | Internationaal jeugdbeleid


03.11.2014 | Extra editie van Jong Geleerd

In deze editie van Jong Geleerd (nieuwsbrief rond onderzoek over kinderen en jongeren, jeugdwerk, jeugdbeleid en kinderrechten in Vlaanderen) geven we een overzicht van de relevante thesissen van het afgelopen academiejaar.


03.11.2014 | Belgisch voorzitterschap Raad van Europa

Van 13 november 2014 tot 19 mei 2015 neemt België het voorzitterschap waar van de Raad van Europa. Tijdens dit voorzitterschap slaan de Belgische overheden en gemeenschappen de handen in elkaar om tal van activiteiten te organiseren.