Nieuwsberichten archief: Mei 2014

28.05.2014 | Nulmeting lokaal jeugdbeleid: rapport beschikbaar

Op 23 mei stelden de afdeling Jeugd en de onderzoekers van de KUL de resultaten voor van de nulmeting lokaal jeugdbeleid. Benieuwd naar de resultaten? Het onderzoeksrapport is nu online beschikbaar.


28.05.2014 | Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd: stand van zaken subsidieaanvragen

Ben je benieuwd naar het rapport uit het strategisch meerjarenplan dat de afdeling Jeugd van jouw gemeente ontving als subsidieaanvraag? Ontving je nog geen beslissing of heb je vragen over de beslissing? De dossierbehandelaar van jouw gemeente helpt je graag verder.


28.05.2014 | Verslag EU-Raad Jeugd van 22 mei

Op de jongste EU-Raad Jeugd werden belangrijke resoluties en conclusies rond sociale inclusie van jongeren en stimuleren van ondernemerschap bij jongeren goedgekeurd. Verder werd bekend dat er in 2015 een tweede Europese Jeugdwerkconventie plaatsvindt.


26.05.2014 | Eindverslag VJP/VAK 2010-2014 goedgekeurd door Vlaamse Regering

Het eindverslag geeft een overzicht van de uitvoering van het Vlaams Jeugdbeleidsplan 2010-2014 en het Vlaams Actieplan Kinderrechten 2011-2014.


21.05.2014 | Conferentie 25 jaar Kinderrechtenverdrag

Op 9 en 10 december 2014 vindt in Brussel een conferentie plaats naar aanleiding van de 25ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag. De conferentie zoomt in op het principe dat het belang van het kind een eerste overweging moet zijn bij beslissingen over kinderen.


15.05.2014 | Uitvoeringsbesluit kadervormingstrajecten definitief goedgekeurd

Het besluit regelt de competenties en competentieprofielen van animator, hoofdanimator en instructeur en legt de voorwaarden en regels vast waaraan de kadervormingstrajecten, de aanvraag en de erkenning moeten voldoen.


08.05.2014 | Onderzoek 'Vrije tijd van kinderen en jongeren met een handicap'

Dit onderzoek moet nagaan in welke mate kinderen en jongeren met een handicap een passend vrijetijdsaanbod kunnen vinden en welke rol het bestaande jeugdwerkaanbod daarin speelt.


07.05.2014 | Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd: stand van zaken subsidieaanvragen

Vóór 28 februari konden de 308 lokale besturen een subsidieaanvraag indienen in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd. De afdeling Jeugd ontving in totaal 300 subsidieaanvragen. Een over-zicht van de belangrijkste vaststellingen vind je op onze website.


07.05.2014 | Verslag seminarie Estland 'Kwaliteit in het jeugdwerk'

De afdeling Jeugd stuurde begin maart een delegatie naar Estland voor een seminarie over het thema 'Kwaliteit in het jeugdwerk'. Het ging om een peer learning seminar met deelnemers uit Estland, Letland, Litouwen, en Vlaanderen. Het verslag is nu beschikbaar.


07.05.2014 | Verslag conferentie 'Growing with children’s rights'

Op 27 en 28 maart 2014 organiseerde de Raad van Europa in Dubrovnik de conferentie 'Growing with children’s rights'. Tijdens de conferentie werd stilgestaan bij de uitvoering van de Strategie Kinderrechten 2012-2015, die nu al ruim twee jaar loopt.


07.05.2014 | Aanvragen erkenning of subsidiëring van verenigingen: vóór 1 juni

Verenigingen die als landelijk georganiseerde jeugdvereniging, vereniging informatie en participatie of cultuureducatieve vereniging gesubsidieerd of erkend willen worden, moeten hun aanvraag vóór
1 juni
indienen.