Nieuwsberichten archief: Februari 2014

28.02.2014 | Zevende Buitenspeeldag op 2 april

De Vlaamse overheid, Nickelodeon, Ketnet en VTMKZOOM organiseren op 2 april de zevende Buitenspeeldag. De drie kinderzenders zetten die dag tussen 13 en 17u hun programma’s en websites op zwart en sporen kinderen aan buiten te spelen.


27.02.2014 | Nieuwe onderzoeksprojecten

De afdeling Jeugd laat in 2014 de volgende thema's onderzoeken:


26.02.2014 | Projectoproep 2014 Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid

De oproep 2014 focust onder andere op projecten rond deradicali-sering, identiteit en uitsluiting die de positie van jongeren en jong-volwassenen in de samenleving versterken. Deadline voor het indienen van projectaanvragen is 11 april.


26.02.2014 | Structurele subsidie voor drie bijkomende verenigingen

De minster van Jeugd besliste om aan twee landelijk georganiseerde jeugdverenigingen en één cultuureducatieve vereniging een basis-subsidie van 55 000 euro toe te kennen voor de periode 2014-2017.


26.02.2014 | Subsidie voor twee bijkomende politieke jongerenbewegingen

De minister van Jeugd besliste om aan twee bijkomende politieke jongerenbewegingen een basissubsidie van 55 000 euro toe te kennen voor 2014.


26.02.2014 | Klachtenprotocol bij Kinderrechtenverdrag weldra van kracht

Kinderen of hun vertegenwoordigers zullen binnenkort bij het VN-Kinderrechtencomité klacht kunnen indienen over schendingen van hun rechten. Op 14 april 2014 treedt immers het Klachtenprotocol bij het Kinderrechtenverdrag wereldwijd in werking.


26.02.2014 | Jint zoekt assessoren voor Erasmus+/Youth in Action-projecten

JINT doet een beroep op externe assessoren om de ingediende Youth in Action-projecten te beoordelen. Om de huidige groep te versterken, is Jint op zoek naar nieuwe onafhankelijke experten uit Vlaanderen en daarbuiten. Interesse? Kandidaturen kunnen tot 7 maart worden ingediend.


26.02.2014 | Vacature: administratief medewerker stafdienst jeugd

De afdeling Jeugd is op zoek naar een administratief medewerker voor haar stafdienst. Het gaat om een statutaire functie. Hij/zij zal vooral ingeschakeld worden in de cel financiële dossiers. Solliciteren kan tot uiterlijk 9 maart 2014.


20.02.2014 | Erkenning van het jeugdwerk: voorbeeld Catalonië

De afdeling Jeugd stuurde een vierkoppige delegatie naar Catalonië voor een studiebezoek over het thema 'Erkenning van het jeugdwerk'. Het verslag van dat bezoek in nu beschikbaar.


18.02.2014 | Subsidies voor projecten ‘kindvriendelijke stad’

De Vlaamse overheid lanceert een nieuwe oproep voor originele en innoverende stadsprojecten. De focus ligt dit jaar opnieuw op het thema 'kindvriendelijke stad’. Verenigingen uit de dertien centrumsteden en Brussel kunnen tot 10 maart een subsidieaanvraag indienen.


11.02.2014 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid