Nieuwsberichten archief: December 2014

18.12.2014 | Aanpassing begroting 2014 en begroting 2015

Het Vlaams Parlement nam op 17 december de aanpassing van de uitgavenbegroting 2014 en het ontwerp van uitgavenbegroting 2015 aan. Ook de middelen voor Jeugd zitten daarin vervat. Bekijk het overzicht van de voorziene bedragen.


18.12.2014 | Parlementaire vragen en initiatieven i.v.m. het jeugdbeleid


17.12.2014 | Erkenning kadervormingstrajecten: leidraad beschikbaar

De afdeling Jeugd werkte een leidraad uit die als handleiding moet dienen voor de aanvraag tot erkenning van een kadervormingstraject. Het gaat om een procedure in het kader van de nieuwe regeling kadervorming, die op 1 oktober 2015 in werking treedt.


17.12.2014 | Seminarie met de Baltische Staten

De afdeling Jeugd organiseerde eind oktober een seminarie over het thema 'evidence based youth policy at local level', in samenwerking met Estland, Letland en Litouwen. Het verslag over het seminarie en de aanbevelingen zijn nu beschikbaar op deze website.


17.12.2014 | EU-Raad Jeugd: thema's en conclusies

Op de EU-Raad Jeugd van 12 december bogen de raadsleden zich onder andere over de toegang van jongeren tot hun rechten en over een sectoroverschrijdende aanpak voor het jongerenbeleid. Ook het programma van het komende Letse voorzitterschap kwam aan bod.


16.12.2014 | Gezocht: UNESCO-jongerenvertegenwoordiger

De Vlaamse UNESCO-Commissie is op zoek naar een gemotiveerde jongerenvertegenwoordiger. Hij of zij wordt gedurende twee jaar raadgevend lid van de Commissie en neemt in 2015 deel aan het UNESCO-Jeugdforum in Parijs. Solliciteren kan tot 15 februari 2015.


10.12.2014 | 20 januari 2015: Dag van de Cultuureducatie

Cultuur in verandering staat centraal op de Dag van de Cultuureducatie 2015. De samenleving verandert in snel tempo. Ontwikkelingen als mondialisering en digitalisering vormen grote uitdagingen. Hoe gaan we daarmee om? En welke rol spelen kunst en cultuur hierin? Deze en andere vragen staan centraal op 20 januari. Inschrijven kan tot uiterlijk 6 januari 2015.


09.12.2014 | Nieuwe editie van Jong Geleerd

Vandaag verscheen de zevende editie van Jong Geleerd, een nieuwsbrief met interessante onderzoeksprojecten en publicaties over kinderen en jongeren, jeugdwerk, jeugdbeleid en kinderrechten in Vlaanderen.


08.12.2014 | Jongeren trekken naar het buitenland

In 2013 trokken ruim 9 000 jongeren naar het buitenland: als vrijwilliger, met een uitwisseling, voor een taalkamp- of cursus, een inleefreis, een tijdelijke job, voor studies of een stage. Dat blijkt uit het Go Strange-cijferonderzoek van JINT.


08.12.2014 | Vlaanderen en Zuid-Afrika bevorderen het vrijwilligerswerk

Via vrijwilligerswerk de maatschappelijke uitdagingen aanpakken: dat is wat men in Zuid-Afrika met steun van de Vlaamse overheid probeert te doen. Ook de talrijke projecten in het kader van het jeugdbeleid dragen daartoe bij. Lees er meer over op Weliswaar.be


05.12.2014 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid