Nieuwsberichten archief: April 2014

30.04.2014 | Boekvoorstelling 'Niets meer dan gelijkheid'

Op 15 mei 2014 stellen de afdeling Jeugd en Dēmos het boek 'Niets meer dan gelijkheid' voor. Aansluitend wordt in werkgroepen dieper ingegaan op de inhoud van de publicatie. Geïnteresseerd? Schrijf je dan in vóór 9 mei


29.04.2014 | Voorstelling onderzoek jeugdhuizen

De samenvatting van de onderzoeksresultaten en de presentaties van de verschillende sprekers zijn nu beschikbaar op deze website.


29.04.2014 | Uitvoeringsbesluit lokaal jeugdbeleid gewijzigd

De Vlaamse Regering hechtte op 25 april haar definitieve goedkeuring aan een ontwerp van wijzigingsbesluit dat het betaalritme van subsidies aan de gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie moet bestendigen.


18.04.2014 | Zeven Europese aanbevelingen rond sociale inclusie van jongeren

Op de EU-jeugdconferentie in Thessaloniki, die plaatsvond van 10 tot 12 maart, werden zeven gezamenlijke aanbevelingen aangenomen om de sociale inclusie van jongeren te bevorderen.


18.04.2014 | Subsidiëring van jeugdhuizen voor een bovenlokaal project - werkjaar 2015

Jeugdhuizen die aan een aantal voorwaarden voldoen, kunnen personeels- en werkingssubsidies krijgen voor de uitvoering van een bovenlokaal project rond artistieke expressie of ondernemerschap bij jongeren. Uiterste indiendatum is 1 juni 2014.


18.04.2014 | Lokaal jeugdbeleid: verantwoordingsnota 2013

De lokale besturen moeten hun verantwoordingsnota 2013 over de uitvoering van het jeugdbeleidsplan vóór 1 juni 2014 aan de afdeling Jeugd bezorgen.


18.04.2014 | Uitnodiging studiebezoek Litouwen - 26 tot 30 mei

De afdeling Jeugd stuurt een delegatie van maximaal vijf personen (ambtenaren, experten, jeugdwerkers) naar Litouwen voor een studiebezoek over het thema 'Beheer van jeugdcentra op lokaal niveau'. Solliciteren kan tot 6 mei.


18.04.2014 | Subsidies voor jeugdverblijven om meer kansengroepen te bereiken

Jeugdverblijven die met een vernieuwend concept meer kansengroepen willen laten deelnemen aan hun toeristische aanbod, kunnen daarvoor een subsidie krijgen van Toerisme Vlaanderen. Subsidieaanvragen kunnen tot 30 april 2014 worden ingediend.


15.04.2013 | Jobstudenten gezocht voor de Uitleendienst Kampeermateriaal

De afdeling Jeugd werft dertien jobstudenten aan om in juli en augustus te helpen bij het uitlenen van tenten in de standplaatsen Nossegem en Lichtaart. Solliciteren kan tot en met 4 mei.


01.04.2014 | Voorstelling 'Jongeren in cijfers en letters'

De samenvatting van de onderzoeksresultaten en de presentaties van de verschillende sprekers zijn nu beschikbaar op deze website.