Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Seksuele integriteit

In september 2011 (legislatuur 2009-2014) spraken de Vlaamse ministers van Welzijn, Onderwijs, Jeugd en Sport af om een gezamenlijke aanpak van seksueel misbruik te ontwikkelen. Seksueel misbruik komt immers in alle contexten voor. Het rapport Adriaenssens over seksueel misbruik in een pastorale relatie van 2010 bracht mistoestanden in de kerk aan het licht. Toch mogen we ook niet blind zijn voor problemen rond seksueel misbruik van minderjarigen in andere sectoren van de samenleving. Een doelgerichte aanpak van kindermishandeling en kindermisbruik vereist een beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking.

Referentiekaders daarbij zijn het Kinderrechtenverdrag, en voor de periode 2010-2014 het Vlaams jeugdbeleidsplan en het Vlaams Actieplan Kinderrechten.


Het onderzoek 'Geweld, gemeld, geteld' van het Kinderrechtencommissariaat bracht de realiteit van psychisch, lichamelijk en seksueel geweld tegen kinderen en jongeren thuis, op school, in de vrije tijd in beeld. 2000 jongeren kwamen daarbij aan het woord. Kinderen en jongeren zoeken hoofdzakelijk hulp in hun directe omgeving als ze het slachtoffer worden van geweld. Waar ze professionele hulp kunnen zoeken, is niet bij alle kinderen en jongeren, laat staan hun ouders of begeleiders, gekend.


1712 is de hulplijn voor elke burger (kind, jongere, volwassene en oudere) die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling. Ervaren hulpverleners van de centra voor algemeen welzijnswerk en de vertrouwenscentra kindermishandeling staan hen bij. Ze geven informatie en advies of verwijzen hen door naar verdere hulp. 1712 is bereikbaar elke werkdag, van maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur. Het gesprek is gratis. Het gesprek is discreet: de oproep naar 1712 verschijnt niet op de telefoonrekening en de beller hoeft niet te zeggen wie hij is.
Meer info over de Vertrouwenscentra Kindermishandeling


Child Focus is dag en nacht, elke dag van de week, te bereiken op het gratis noodnummer 116 000. Iedereen kan hier terecht om een verdwijning, een internationale kinderontvoering door een ouder of een situatie van seksuele uitbuiting van een minderjarige te melden.

Child Focus heeft ook een chatforum: www.nupraatikerover.be. Heb je vragen over seksueel misbruik? Word je seksueel lastig gevallen? Word je gedwongen dingen te doen die je niet wilt doen? Ken je iemand met zo’n probleem? Je kan hierover anoniem chatten met een gespecialiseerde medewerker van Child Focus.


Kinderen en jongeren kunnen ook terecht bij Awel. Awel luistert naar kinderen en jongeren. Tel. 102.


Jong & Van Zin geeft jongeren zin om zichzelf beter te leren kennen en zelfbewuste keuzes te maken, met respect voor zichzelf en de ander. Ze besteedt bijzondere aandacht aan persoonlijke relaties en seksualiteit.


In een levensbedreigende situatie: bel de politie op het nummer 101.
Voor dringende medische hulp: bel het noodnummer 112.


Vanuit het beleidsveld Jeugd werden de volgende initiatieven genomen:


Vanuit het beleidsveld Jeugd (dat ook de coördinatie van het Vlaamse kinderrechtenbeleid omvat) wordt ook het Vlaams Forum Kindermishandeling (VFK) opgevolgd. Het VFK werd opgericht in uitvoering van het protocol Kindermishandeling, dat werd gesloten tussen het departement Welzijn, de FOD Justitie en de FOD Binnenlandse Zaken. Ook de beleidsdomeinen Onderwijs, Sport en Jeugd hebben een vertegenwoordiger in dit forum, dat als opdracht heeft ervaring en expertise uit te wisselen..

Het VFK vraagt onder meer aandacht voor vrouwelijke genitale verminking (VGV) of vrouwenbesnijdenis. Vrouwelijke genitale verminking is elke ingreep die leidt tot een gedeeltelijke of een volledige verwijdering van de externe geslachtsorganen van de vrouw, of elke andere verwonding van het vrouwelijke geslachtsorgaan om culturele, religieuze of niet-therapeutische redenen. De ingreep is strafbaar in ons land. Meer informatie vind je bij de volgende verenigingen:

Het VFK onderzocht hoe deze problematiek het best aangepakt kan worden. Het VFK is van oordeel dat ook vrijwilligers in jeugdverenigingen moeten weten dat VGV ook in Vlaanderen bestaat, wat het is, wat de gevolgen ervan kunnen zijn en dat sommige meisjes een risico op VGV lopen. Het is belangrijk dat jeugdverenigingen weten naar wie ze moeten doorverwijzen of wie ze kunnen aanspreken als ze iets vermoeden.