Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

BuitenspelenTwaalfde Buitenspeeldag op 24 april 2019

Op woensdag 24 april 2019 is het opnieuw Buitenspeeldag. Hét moment om kinderen een leuke tijd te bezorgen én het buiten spelen en sporten in eigen buurt voor de rest van het jaar aan te moedigen. Die woensdagnamiddag zetten zowel Nickelodeon, Nick Jr., Ketnet, Ketnet Jr., VTM Kids, VTM Kids Jr. als Studio 100 TV hun schermen op zwart. Vorig jaar waren er maar liefst 435 activiteiten in 257 steden en gemeenten.

Benieuwd wat er in jouw buurt te beleven valt? Je vindt alle geregistreerde activiteiten op www.buitenspeeldag.be. Ben je als lokaal bestuur nog niet ingeschreven voor deze Buitenspeeldag? Dat kan nog altijd via deze link. Materiaal om jouw lokale buitenspeeldagactiviteiten te promoten vind je in deze Google Drivemap.

Voor alle praktische en inhoudelijke informatie of inspiratie kun je terecht bij Bataljong vzw (het voormalige VVJ) via info@buitenspeeldag.be of op 03 821 06 06.

Situering

Als oude en jongere volwassenen herinneringen ophalen over hun kindertijd en anekdotes vertellen, gaat het vaak over (te) hoog in bomen klimmen, onvindbare kampen bouwen, de vele uren die op straat werden gesleten,… Buitenspelen, en dan vooral buitenspelen in de publieke ruimte, was voor vele volwassenen een inherent deel van hun kindertijd.

Voor de huidige generatie kinderen en tieners blijkt buitenspelen niet langer vanzelfsprekend. Velen onder hen beleven geen avonturen in het bos, gaan niet alleen op stap en kennen hun buurt alleen nog als het decor van de achterbank. Hoewel de meerwaarde van buitenspelen intuïtief aangevoeld en erkend wordt, blijken verschillende hinderpalen de deur naar buiten te blokkeren voor de huidige generaties kinderen en tieners.

Vanuit deze vaststelling schoof de Vlaamse overheid buitenspelen als relevant thema naar voor. Daardoor wil ze de huidige situatie (kinderen spelen zeer weinig en op beperkte ruimte buiten) ombuigen naar een situatie waarin buitenspelen sociaal aanvaard is, waarin er ruimte is om het te doen en kinderen de mentale ruimte en vrijheid krijgen om te kiezen voor buitenspelen. Daarbij werd een groeipad op twee assen naar voor geschoven:

  1. van georganiseerd, beschermd, begeleid, in een open speelaanbod naar autonoom spelen en ongeplande contacten
  2. van veilig binnen, in de eigen tuin naar de straat, het speelbos, de wilde natuur.

Bedoeling van het hele project is verschillende aspecten en domeinen van buitenspelen te belichten. Belangrijk daarbij is dat de beleving van kinderen en tieners centraal staat en dat hun stem gehoord wordt. Tot slot moet het thema buitenspelen ook gekaderd worden in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, meer bepaald het recht op een autonome vrije tijd en het recht op spelen.

Andere initiatieven in het kader van het thema buitenspelen

Onderzoek Buitenspelen

De Vlaamse overheid erkende ook de noodzaak naar meer onderzoek over buitenspelen. Ze gaf Kind & Samenleving vzw en de KULeuven in 2008 de opdracht dat onderzoek te voeren. De onderzoeksresultaten bevestigen en versterken de hierboven geformuleerde verwachtingen: de speelindex, die gemaakt is op basis van observaties, toont aan dat het aantal buitenspelende kinderen zowat gehalveerd is in de afgelopen 25 jaar.

Meer informatie over het onderzoek Buitenspelen


Colloquium Buitenspelen

Op 13 februari 2009 werd een colloquium Buitenspelen georganiseerd. Daarop werden de resultaten van het onderzoek voorgesteld. Een aantal inspirerende sprekers benadrukte het belang van buitenspelen en het nemen van gepaste beleidsmaatregelen. De afdeling Jeugd maakte een verslagboek over het colloquium.

Verslagboek colloquium Buitenspelen


Goe Gespeeld!

In het kader van de Goe Gespeeld-actie van V!rus werd een brochure ontwikkeld die gericht is naar jeugdraden, lokale jeugdwerkers en begeleiders van jeugdwerkorganisaties. De brochure moet hen warm maken voor het thema (avontuurlijk) buitenspelen en hen een hele reeks buitenspeeltips en -tricks meegeven die ze in hun eigen werking of vereniging kunnen toepassen.

Meer informatie: www.goegespeeld.be

Contactpersoon Buitenspeeldag

Kristof Gaublomme
Afdeling Jeugd
[t] 02 553 68 88
@ kristof.gaublomme@vlaanderen.be