Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

BuitenspelenSituering

Als oude en jongere volwassenen herinneringen ophalen over hun kindertijd en anekdotes vertellen, gaat het vaak over (te) hoog in bomen klimmen, onvindbare kampen bouwen, de vele uren die op straat werden gesleten,… Buitenspelen, en dan vooral buitenspelen in de publieke ruimte, was voor vele volwassenen een inherent deel van hun kindertijd.

Voor de huidige generatie kinderen en tieners blijkt buitenspelen niet langer vanzelfsprekend. Velen onder hen beleven geen avonturen in het bos, gaan niet alleen op stap en kennen hun buurt alleen nog als het decor van de achterbank. Hoewel de meerwaarde van buitenspelen intuïtief aangevoeld en erkend wordt, blijken verschillende hinderpalen de deur naar buiten te blokkeren voor de huidige generaties kinderen en tieners.

Vanuit deze vaststelling schoof de Vlaamse overheid buitenspelen als relevant thema naar voor. Daardoor wil ze de huidige situatie (kinderen spelen zeer weinig en op beperkte ruimte buiten) ombuigen naar een situatie waarin buitenspelen sociaal aanvaard is, waarin er ruimte is om het te doen en kinderen de mentale ruimte en vrijheid krijgen om te kiezen voor buitenspelen. Daarbij werd een groeipad op twee assen naar voor geschoven:

  1. van georganiseerd, beschermd, begeleid, in een open speelaanbod naar autonoom spelen en ongeplande contacten
  2. van veilig binnen, in de eigen tuin naar de straat, het speelbos, de wilde natuur.

Bedoeling van het hele project is verschillende aspecten en domeinen van buitenspelen te belichten. Belangrijk daarbij is dat de beleving van kinderen en tieners centraal staat en dat hun stem gehoord wordt. Tot slot moet het thema buitenspelen ook gekaderd worden in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, meer bepaald het recht op een autonome vrije tijd en het recht op spelen.

Elfde Buitenspeeldag op woensdag 18 april

BuitenspeeldagDeze namiddag zal het heel stil zijn in heel wat Vlaamse en Brusselse huiskamers. Minister Gatz hoopt samen met de Vlaamse kinderzenders dat opnieuw meer dan honderdduizend kinderen deze namiddag buiten zullen gaan spelen en ravotten. Zowel Nickelodeon, Nick Jr., Ketnet, VTMKZOOM, KADET als Studio 100 TV zetten vandaag hun schermen op zwart tussen 13 en 17 u.

De elfde editie op rij wordt opnieuw een recordeditie met maar liefst 435 activiteiten georganiseerd in 257 Vlaamse en Brusselse steden en gemeenten. Kinderen krijgen een uitgebreid en divers aanbod aan activiteiten voorgeschoteld. Naast de klassieke evenementen op de markt, het park of in het speelbos wordt steeds meer ingezet op kleinschalige speel- en sportinitiatieven in de eigen buurt. Zo legt de Buitenspeeldag de nadruk op de nood aan spelen in de directe woonomgeving.

Ontdek alle activiteiten in jouw buurt op www.buitenspeeldag.be

Andere initiatieven in het kader van het thema buitenspelen

Onderzoek Buitenspelen

De Vlaamse overheid erkende ook de noodzaak naar meer onderzoek over buitenspelen. Ze gaf Kind & Samenleving vzw en de KULeuven in 2008 de opdracht dat onderzoek te voeren. De onderzoeksresultaten bevestigen en versterken de hierboven geformuleerde verwachtingen: de speelindex, die gemaakt is op basis van observaties, toont aan dat het aantal buitenspelende kinderen zowat gehalveerd is in de afgelopen 25 jaar.

Meer informatie over het onderzoek Buitenspelen


Colloquium Buitenspelen

Op 13 februari 2009 werd een colloquium Buitenspelen georganiseerd. Daarop werden de resultaten van het onderzoek voorgesteld. Een aantal inspirerende sprekers benadrukte het belang van buitenspelen en het nemen van gepaste beleidsmaatregelen. De afdeling Jeugd maakte een verslagboek over het colloquium.

Verslagboek colloquium Buitenspelen


Goe Gespeeld!

In het kader van de Goe Gespeeld-actie van V!rus werd een brochure ontwikkeld die gericht is naar jeugdraden, lokale jeugdwerkers en begeleiders van jeugdwerkorganisaties. De brochure moet hen warm maken voor het thema (avontuurlijk) buitenspelen en hen een hele reeks buitenspeeltips en -tricks meegeven die ze in hun eigen werking of vereniging kunnen toepassen.

Meer informatie: www.goegespeeld.be

Contactpersoon Buitenspeeldag

Kristof Gaublomme
Afdeling Jeugd
[t] 02 553 68 88
@ kristof.gaublomme@cjsm.vlaanderen.be