Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

05.07.2017 | Tussentijds rapport over Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan goedgekeurd door Vlaamse Regering

Na advies van de Vlaamse Jeugdraad en van het Kinderrechtencommissariaat keurde de Vlaamse Regering op 30 juni het tussentijdse rapport 2015-2016 van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP 2015-2019) en de bijgevoegde acties aan dat JKP definitief goed.

De minister van Jeugd zal de adviezen van de Vlaamse Jeugdraad en de Kinderrechtencommissaris met inhoudelijke en thematische opmerkingen over de uitvoering van bepaalde acties in het JKP communiceren naar de betrokken beleidsdomeinen, zodat zij deze suggesties eventueel kunnen meenemen in de beleidsbrieven voor 2018.

Tussentijds rapport en bijgevoegde acties