Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Verslagen

De Vlaamse Regering brengt al sinds 1998 verslag uit over de implementatie van het Kinderrechtenverdrag.

Sinds 2006 is die verslaggeving geïntegreerd in de verslaggeving over de uitvoering van het jeugdbeleidsplan en wordt er een globaal jaarverslag Jeugdbeleid en Kinderrechten opgemaakt. Bij decreet van 20 januari 2012 werd de jaarlijkse verslaggeving vervangen door een tussentijds rapport en een eindrapport.

In de onderstaande tabel vind je bijna alle verslagen sinds 1998.

Overzicht verslagen Jeugdbeleid en Kinderrechten
Verslagperiode

Gedachtewisseling over de tussentijdse evaluatie van het JKP 2015-2019 (pdf)

2015-2016

Eindverslag VJP 2010-2014 en VAK 2011-2014 (.pdf)

Tussentijds verslag Vlaams Jeugdbeleidsplan 2010-2014 en Vlaams Actieplan Kinderrechten 2011-2014 (.pdf)

2010-2014

 

 


2011 - 2012

Jaarverslag Jeugdbeleid en Kinderrechten 2010 (.pdf) (*) 01.01.2010 - 31.12.2010

Jaarverslag Jeugdbeleid en Kinderrechten 2009 (.pdf)

01.01.2009 - 31.12.2009

Jaarverslag Jeugdbeleid en Kinderrechten 2008 (.pdf)

01.01.2008 - 31.12.2008
Jaarverslag Jeugdbeleid en Kinderrechten 2007 (.pdf) 01.10. 2006 - 31.12.2007

Jaarverslag Jeugdbeleid en Kinderrechten 2006 (.pdf)

01.07.2005 - 30.09.2006
Jaarlijkse verslaggeving inzake de rechten van het kind 2005 (.pdf) 01.04.2004 - 30.06.2005
Jaarlijkse verslaggeving inzake de rechten van het kind 2004 (.pdf) 01.04.2003 - 31.03.2004
Jaarlijkse verslaggeving inzake de rechten van het kind - 2003 (niet beschikbaar) 01.04.2002 - 31.03.2003
Jaarlijkse verslaggeving inzake de rechten van het kind - 2002 (niet beschikbaar) 01.04.2001 - 31.03.2002
Jaarlijkse verslaggeving inzake de rechten van het kind (.pdf) - 2001 01.04.2000 - 31.03.2001
Jaarlijkse verslaggeving inzake de rechten van het kind (.pdf) - 2000 01.01.1999 - 31.03.2000
Jaarlijkse verslaggeving inzake de rechten van het kind - 1998 (niet beschikbaar) 01.01.1998 - 31.12.1998
   

(*) De uitvoering van het jeugdbeleidsplan komt in dit jaarverslag niet aan bod omdat er in 2010 geen jeugdbeleidsplan was. Het verslag gaat vooral over de implementatie van het Kinderrechtenverdrag. Nieuw in dit jaarverslag is de opvolging van de aanbevelingen die de Kinderrechtencommissaris in zijn jaarverslag 2009-2010 formuleerde.