Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020 - 2024Resultaten Groteprioriteitendebat 26 april 2019

Op vrijdag 26 april kwamen ongeveer 150 jongeren, jeugdwerkers, kinderrechtenactoren, middenveldactoren, onderzoekers, lokale en Vlaamse ambtenaren en beleidsmensen naar het Groteprioriteitendebat in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel.

Ze debatteerden over de grote uitdagingen waar kinderen en jongeren van wakker liggen en maakten een rangschikking in de dertien voorliggende doelen voor het nieuwe Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024.

Na een dag lang luisteren naar motiverende verhalen, uitwisselen van argumenten voor of tegen de verschillende doelen, nadenken over doemscenario's, speeddaten en lobbyen, werden de onderstaande vijf doelen als meest prioritair beschouwd:

1. Armoede van kinderen en jongeren terugdringen
2. Psychisch welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling versterken
3. Werk maken van duurzame en veilige buurten
4. Kinderen en jongeren een stem geven in de toekomst van de planeet
5. Ervoor zorgen dat kinderen en jongeren actief kunnen bijdragen in de samenleving

De volledige volgorde ziet er als volgt uit:

6. Inclusieve invulling van vrije tijd over de beleidsdomeinen heen
7. Ontwikkeling anti-discriminatiestrategie
8. Representatieve beeldvorming van kinderen en jongeren in al hun diversiteit
9. Kritisch denken en mediawijsheid stimuleren
10. Leerloopbaan op maat en terugdringen vroegtijdige schoolverlaters
11. Welbevinden van minderjarige nieuwkomers
12. Rechten van uithuisgeplaatste kinderen en jongeren waarborgen
13. Toegang tot kwaliteitsvolle jobs

Deze rangschikking wordt doorgegeven aan de regeringsonderhandelaars en later aan de nieuwe Vlaamse Regering. Bedoeling is dat de Vlaamse Regering ter voorbereiding van het nieuwe Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan, binnen een half jaar na het begin van de regeerperiode, maximaal vijf prioritaire, transversale doelstellingen selecteert voor kinderen en jongeren op basis van de omgevingsanalyse die het Departement CJM bezorgt aan de Vlaamse Regering.

GPD-speeddates

Integraal verslag

Pleidooien sprekers plenaire sessie

Omgevingsanalyse

Als voorbereiding voor het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan wordt telkens een omgevingsanalyse opgemaakt. Dat document is een niet-exhaustieve bundeling van recente cijfers en onderzoek over kinderen en jongeren in Vlaanderen. Het bevat administratieve data, maar ook survey-gegevens en resultaten van kwalitatief onderzoek dat de laatste jaren in Vlaanderen is uitgevoerd.

Deze omgevingsanalyse heeft als focus kinderen en jongeren van 0 tot 30 jaar in Vlaanderen (Vlaams Gewest en Nederlandstalige kinderen en jongeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). De omgevingsanalyse bevat informatie over heel diverse beleids- en levensdomeinen en is in thematische hoofdstukken ingedeeld. Het is een referentiedocument voor een langdurig participatietraject, waarin de grote prioritaire uitdagingen inzake beleid voor kinderen en jongeren voor de volgende regering worden geformuleerd. Die uitdagingen staan centraal op het Groteprioriteitendebat van 26 april 2019, waar een prioritering van de uitdagingen wordt gemaakt, met deze omgevingsanalyse als ondersteunend materiaal.

Voor meer informatie over de omgevingsanalyse kan je terecht bij Uschi Cop van de Afdeling Kennis en Beleid.
Uschi Cop
[t] 02 553 41 21
@ uschi.cop@vlaanderen.be

>> Omgevingsanalyse JKP (pdf)

Meer informatie over JKP 2020-2024

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Kennis en Beleid

Dorien De Vries
[t] 02 553 43 03
@ dorien.devries@vlaanderen.be

Gerda Van Roelen
[t] 02 553 41 41
@ gerda.van roelen@vlaanderen.be

 

Groteprioriteitendebat