Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020 - 2024

GROTEPRIORITEITENDEBAT | 26 APRIL | BRUSSEL

OMGEVINGSANALYSE

 

 Laat jouw stem horen en kom op 26 april naar het Groteprioriteitendebat in Brussel!

Heb je een uitgesproken mening en interessante argumenten over wat er in Vlaanderen beter kan voor kinderen en jongeren? Waar moeten de Vlaamse ministers de komende jaren op inzetten zodat gelijke kansen, ruimte, brede ontwikkeling, een stem hebben in de samenleving, een haalbare kaart worden voor alle kinderen en jongeren? Klimaatverandering, psychisch welzijn, de zoektocht naar een goede job … waarover maak jij je zorgen?

Laat jouw stem horen en kom op 26 april naar het #Groteprioriteitendebat in Brussel. Tijdens het #Groteprioriteitendebat komen jongeren, jeugdwerkers, kinderrechtenactoren, het middenveld, ambtenaren en onderzoekers samen om te debatteren over de grote uitdagingen waar kinderen en jongeren van wakker liggen.

Het debat is een belangrijke fase in de opmaak van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024. Dat plan verzamelt alle aandachtspunten voor kinderen, jongeren en hun rechten die de Vlaamse ministers de komende jaren met hun beleid willen aanpakken. En hiervoor rekenen we ook op jouw expertenblik!

Programma

09.15 u Onthaal met koffie
10.00 u Verwelkoming & inleiding
10.15 u - 13.00 u Voorstelling grote prioriteiten en debat
13.00 u Lunch
14.00 - 15.30 u Verderzetting debat en speeddates
15.30 u Koffiepauze
16.00 u Peiling van de grote prioriteiten
17.00 u Receptie

Hou deze pagina in de gaten! De programma wordt de komende weken helemaal ingevuld.

 

Inschrijven

Deelnemen is gratis maar schrijf je hier in.

 

Praktisch

Vrijdag 26 april 2019 | Herman Teirlinckgebouw, Tour & Taxis, Havenlaan 88, Brussel

 

Vooraf aan de slag?!

Denk je graag vooraf met kinderen en jongeren na over wat er in Vlaanderen beter kan? Maak dan gebruik van de brochure Groteprioriteitendebat. Laat jouw stem horen!. In deze brochure worden zeven grote thema's en tientallen subthema's gedefinieerd en toegelicht. Met de bijgevoegde methodiek verzamel je ideeën en argumenten binnen jouw organisatie die je tijdens het Groteprioriteitendebat op 26 april kan delen. Of geef je ideeën mee aan een vertegenwoordiger uit jouw jeugdraad, organisatie of gemeente. 

 

Groteprioriteitendebat zoekt 5 leerkrachten en leerlingen

Ook heel wat jongeren hebben een uitgesproken mening. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media zoekt 5 leerkrachten die met een groep geëngageerde leerlingen willen deelnemen aan het Groteprioriteitendebat.

Wat mag je verwachten?
In de voormiddag worden de Grote Prioriteiten die op basis van de omgevingsanalyse zijn geselecteerd, toegelicht door verschillende experten. In de namiddag debatteren alle deelnemers in kleinere werkgroepen over een prioriteit naar keuze. De jongeren kunnen samen of apart deelnemen aan de werkgroepen. Op het einde van de dag neemt iedereen deel aan de peiling die de rangschikking van de Grote Prioriteiten bepaalt.
Voor de jongeren is het een unieke kans om input te geven aan het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024.

Vooraf in de klas aan de slag?!
Ga vooraf met je leerlingen in gesprek en verzamel ideeën en argumenten door gebruik te maken van de brochure Groteprioriteitendebat. Laat jouw stem horen! In deze brochure worden zeven grote thema's en vele subthema's gedefinieerd en toegelicht. Met de bijgevoegde methodiek verzamel je ideeën en argumenten in jouw klas.

Deelnemen
Heb je interesse om met jouw leerlingen deel te nemen aan het Groteprioteitendebat, maar heb je nog vragen? Neem contact op met Gerda van Roelen of Dorien De Vries. Wij beantwoorden graag al je vragen.

Ben je overtuigd? Je hoeft geen gebruik te maken van het inschrijvingsformulier. Schrijf jezelf en je leerlingen in door een mail te sturen naar Dorien De Vries met jouw naam, de namen van jouw leerlingen en de naam en contactgegevens van de school waarop je les geeft.

 

Meer informatie

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Kennis en Beleid

Dorien De Vries
[t] 02 553 43 03
@ dorien.devries@vlaanderen.be

Gerda Van Roelen
[t] 02 553 41 41
@ gerda.van roelen@vlaanderen.be

 

Groteprioriteitendebat